Vegetativ pol

Den vegetative- eller vicerale pol er et uttrykk som brukes i embryologi og utviklingsbiologi for å beskrive den delen av en zygote (befruktet egg) eller tidlig foster som ender opp som buksiden i den ferdige organismen. Den første cellekløyvingen i et foster skjer nettopp mellom den framtidig øvre og nedre delen av organismen. Kløvingen gir opphav til to datterceller som utgjør henholdsvis en vegetativ- og en animalsk- del av det ferdige dyret. Begrepet «vegetativ» viser til at cellene i denne delen av fosteret er relativt ubevegelige, mens «viceral» kommer fra latin vicera og betyr innvoller, ettersom denne delen av fosteret gir opphav til det indre av invollene hos det ferdige dyret.

Allerede før befruktningen er egget inndelt i en øvre og en nedre hemisfære. Sædcellen kan bare befrukte egget gjennom den øvre (animalske) delen av egget.[1] For egg med middels eller mye plomme (meso- og macrolectale egg) vil gjerne plommen være konsentrert i den delen av egget som blir den vegetative polen. Særlig for macrolecitale egg vil det være vanskelig for cellekløyvingen å nå gjennom plommemassen i den vegetative polen, og celledannelsen vil dane store, uregelmessige celler eller bare være overfladisk og ufullstendig.[2] Ved gastrulasjon blir den plommerike vegetative polen presset inn i dyret og blir til mesoderm som utgjør slimhinnene i det framtidige tarmsystemet i det ferdige dyret.[3]

Studiet av mekanismene som styrer hvordan det tidlige fosteret er bestemt til å bli forskjellige deler av den ferdige organismen er et viktig tema i utviklingsbiologien.[4]

ReferanserRediger

  1. ^ Angerer, Lynne M.; Angerer, Robert C. (februar 2000). «Animal–Vegetal Axis Patterning Mechanisms in the Early Sea Urchin Embryo». Developmental Biology. 218 (1): 1–12. doi:10.1006/dbio.1999.9553. Besøkt 12. oktober 2015. 
  2. ^ Hildebrand, Milton Hildebrand ; G.E. Goslow, Jr. Pprincipal ill. Viola (2001). Analysis of vertebrate structure (5. ed. utg.). New York [u.a.]: Wiley. s. 72-74. ISBN 0471295051. 
  3. ^ Sastry, K.V.; Shukal, V. (2004). Developmental biology for university students (1. utg.). Meerut, India: Rastogi Publications. s. 131-132. ISBN 8171337341. Besøkt 16. oktober 2015. 
  4. ^ Bellairs, R.; Sanders, E.J.; Lash, J.W., red. (2012). Formation and differentiation of early embryonic mesoderm. Springer-Verlag New York. s. 119-121. ISBN 978-1-4613-6531-0. Besøkt 9. januar 2017.