Embryologi er læren om organismers fosterutvikling, fra det encellede stadium til påbegynnelsen av det selvstendige liv. Embryologi omhandler derfor hvilke steg som er nødvendige for at utviklingen av en levende organismes kropp skal kunne skje.

Et 10 mm stort embryo ved 7 ukers graviditet (hos menneske)

Historie

rediger
 
Zoolog Karl Ernst von Baers framstilling av fosterutviklingen hos forskjellige virveldyr viser at dyr som er ganske forskjellige som voksne gjennomgår den samme utviklingen på fosterstadiet.

Embryologi var ett av fagområdene som la grunnlaget for utviklingen av evolusjonsteorien. Erasmus Darwin, var i Zoönomia (1794) en av de første som foreslo at fugler og pattedyr kunen være beslektet på grunnlag av embryologien.[1] Likheten mellom tidlige fostre hos forskjellige virveldyr ledet den tyske biologen Ernst Haeckel til å formulere den såkalte biogenetiske lov i 1866: Embryologien følger fylogenien.[2]

Haekels mente at forskjellene på de forskjellige virleldyrklassene kom av at nye stadier hos «høyere klasser» var lagt på toppen av eksisterende fosterutvikling hos de «lavere» klasser. Denne teorien var en sterk frenkling av den faktiske fosterutviklingen, og ble kritisert av «embryologiens far» Karl Ernst von Baer. Haeckels illustrasjoner hjalp imidlertid til å spre kunnskap om embryologi. Studier av fosterutviklingen og larver hos dyr er fortsatt en av de viktigste kildene til forståelsen av evolusjonen og slektsskapet mellom store dyregrupper som har svært lite til felles som voksne individer.[3]

En av de viktisgte oppdagelsene som fulgte kom fra den tsjekkisk-østerrikske zoologen Berthold Hatschek som oppdaget at flerbørstemarker og enkelte bløtdyr har liknende larveformer som han kalte Trochophora. Han publiserte i 1878 teorien om at leddormer og bløtdyr, på tross av de store ulikhetene, er beslektet. Senere ble trochophoralarver oppdaget hos flere grupper.[4] Hatscheks hypotese om slektskapet mellom grupper som har trochophoralarve har senere blitt bekreftet at genetiske undersøkelser.[5]

Tilstøtende fagområder

rediger

Moderne embryologi studerer de molekylære mekanismer som styrer fosterutviklingen. Studiet av hvordan gener styrer fosterutviklingen kalles evolusjonær utviklingsbiologi.

Referanser

rediger
  1. ^ Harrison, James (april 1971). «Erasmus Darwin's View of Evolution». Journal of the History of Ideas. 32 (2): 247. doi:10.2307/2708279. Besøkt 14. februar 2024. 
  2. ^ Hopwood, N. (2006). «Pictures of Evolution and Charges of Fraud Ernst Haeckel’s Embryological Illustrations» (PDF). University of Cambridge. Besøkt 10. februar 2024. 
  3. ^ «Early Evolution and Development: Ernst Haeckel». The History of Evolutionary Thought. University of Berkley. Besøkt 10. februar 2024. 
  4. ^ Dictionary of Developmental Biology and Embryology by Frank J. Dye
  5. ^ Biology Of Helminthes By D.R. Khanna

Se også

rediger

Eksterne lenker

rediger