Vardetjern (Asker)

tjern i Asker kommune

Vardetjern, også kalt Vardåstjern, er en liten myrsjøVardåsen i Asker. Tjernet er litt over en dekar stort, og ligger på et lite platå på om lag 300 moh. Terrenget på platået er myrlendt, med furuskog og svaberg. Tjernets nedbørsfelt er bare åtte dekar stort. Det aller meste av dette ligger på granitt, og vannet i tjernet er kalkfattig, rikt på humus og naturlig surt. Det er observert ca 30 cm lang dvergmalle, men det har ellers lite fisk. Tjernet ble kalket i 1996, for å nøytralisere effekten av sur nedbør i de foregående tiårene. Det har to utløp, som begge renner ut i Barlindbekken som igjen renner ned til i sørenden av Bondivann. Vardetjern hører dermed til Askervassdraget. Tjernet er kjent lokalt som et godt badevann, og som et fint skøytevann senhøstes.

Vardetjern
20170903 071353 Vardetjern.jpg
FylkeViken
KommuneAsker
VassdragAskervassdraget
Areal 0,0116 km²(NVE)
Høyde 294 moh.
Nedbørfelt 0,08 km²(NVE)
UtløpBarlindbekken
Posisjon

Vardetjern
59°48′43″N 10°25′01″Ø
Malle observert i Vardetjern mai 2020

Eksterne lenkerRediger