Varanger prosti

prosti i Nord-Hålogaland bispedømme

Varanger prosti er et prosti i Nord-Hålogaland bispedømme, prostiet har totalt 5 menigheter.

MenigheterRediger

Varanger prosti har følgende fellesråd/menigheter: