Vann- og avløpsetaten (Oslo)

kommunal etat
(Omdirigert fra Vann- og avløpsetaten)

Vann- og avløpsetaten (VAV) er en etat i Oslo kommune under Byrådsavdeling for miljø og samferdsel.

Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten
Oslo komm.svg
Oslos byvåpen
TypeKommunal etat
Stiftet1876
LandNorge
HovedkontorHerslebs g 5, Oslo
DirektørAnna Maria Aursund
VirkeområdeOslo
Ansatteca. 600
EierOslo kommune
Nettstedhttps://www.oslo.kommune.no/vann-og-avlop/

VAV sitt hovedmål er å sikre innbyggerne nok drikkevann av høy kvalitet og håndtere avløpsvannet slik at byens miljø, vassdrag og fjord blir ivaretatt på en god måte. VAV er Norges ledende fagmiljø innen vann og avløp.

Etaten leverer vann til innbyggerne i Oslo og Ski kommune. Hvert døgn produseres 275 millioner liter. Dette forutsetter tilstrekkelige vannressurser fra nedbørsfeltene i Marka og et vannforsyningssystem med evne og kapasitet til å produsere og transportere drikkevannet ut til forbrukerne. VAV forvalter samfunnskritisk infrastruktur til en verdi av ca 100 milliarder kroner.

Etaten har fire vannbehandlingsanlegg. Det nyeste, Oset, er også Nordens største kommunale vannbehandlingsanlegg. Her behandles cirka 90 prosent av det vannet befolkningen i Oslo bruker. Dette gjøres gjennom to rensetrinn (koagulering og filtrering), deretter desinfiserer vannet med UV-lys for å sikre at alle bakterier, virus, parasitter og sporer er deaktivert.

For at det rene vannet skal kommer frem til den enkelte, jobber etaten kontinuerlig med vedlikehold og utvikling av ledningsnett, bassenger og pumpestasjoner rundt om i byen. Med til sammen 3 750 kilometer rørledninger er dette en omfattende jobb.

Oslo har to renseanlegg som tar i mot avløpsvann. Med avløpsvann menes både kloakk og regnvann. Bekkelaget renseanlegg (BEVAS) ligger ved E18 på Bekkelaget og i fjellhaller i Ekebergåsen, og behandler avløpsvann fra ca 300 000 personer. Det resterende fraktes til Vestfjorden Avløpsselskap (VEAS) i Slemmestad gjennom en 40 kilometer lang tunnel. VEAS eies av Oslo-, Asker- og Bærum kommune.

Ren Oslofjord har vært en prioritert oppgave for Vann- og avløpsetaten og andre etater de siste 25 årene.

Etatens ansvar er å sikre at avløpshåndteringen ikke kommer i veien for den enkeltes bruk av fjorden.

OrganiseringRediger

Vann- og avløpsetaten ledes av direktøren og medlemmer fra hver av de åtte avdelingene:

  • Avdeling teknisk beredskap
  • Avdeling drift og vedlikehold
  • Avdeling plan og prosjekt
  • Avdeling samfunn og kunde
  • Avdeling økonomi- og sentral styring
  • Administrasjonsavdelingen
  • Personalavdelingen
  • Avdeling intern revisjon

Eksterne lenkerRediger