Vannforsyning og behandling av avløpsvannet i Oslo

Vannforsyning og behandling av avløpsvannet i Oslo ligger under administrasjon fra Vann- og avløpsetaten (VAV) i Oslo kommune. Anna Maria Aursund er etatens direktør.

Drikkevannskilder rediger

Historikk rediger

Festningsledningen var en treledning som ble lagt etter bybrannen i 1624. Den gikk fra Akerselva ved Nedre Vøien Mølle til Akershus festning. Ledningsnettet ble med årene utvidet. Slottet fikk den siste hovedledningen av tre i 1845. I 1866 ble Oset i Maridalen hovedinntak, og Maridalsvannet ble regulert til drikkevannforsyning. Det første renseanlegget ble tatt i bruk i 1924. Det er nå utbedret til reserveanlegg. Det nye Oset vannrenseanlegg stod ferdig i 1971.

Vannrenseanlegg rediger

Behandling av avløpsvannet rediger

Avløpsvannet føres til renseanlegg.

Renseanlegg rediger

Kommunen har flere renseanlegg.