UKM

offentlig kulturtiltak for unge mellom 13 og 20 år
(Omdirigert fra «Ungdommens kulturmønstring»)

UKM – Ung Kultur Møtes er et offentlig kulturtiltak for ungdom mellom 13 og 20 år, og foregår hvert år over hele landet.

Astrid Bjelland på UKM-festivalen 2015

Foto: Lovise Meltzer Rygh / UKM Media

Tiltaket får støtte over statsbudsjettet[1]. I 2015 var Bård Eidet styrets leder og Torstein Siegel var daglig leder.[2] UKM Norge har det overordnede ansvaret for aktiviteten i UKM i hele landet.

Deltagerne i UKM viser fram hva de kan innen for eksempel musikk, teater, dans, film og visuelle uttrykk som bilde og skulptur. De kan også delta bak scenen, i UKM Media eller som arrangør.

Organisering rediger

UKM er ikke ment som en konkurranse, men personer eller grupper kan likevel gå videre i et system på tre nivåer. Juryen skal i denne sammenhengen se etter originalitet, kreativitet, publikumskontakt og kvalitet. Det er et mål å få fram bredden i de unges kulturuttrykk, og ikke nødvendigvis det som er mest populært. I 2007 deltok hele 424 kommuner og bydeler i UKM.

Arrangementet foregår på tre forvaltningsnivåer; lokalmønstring i kommunene om vinteren, fylkesmønstringer om våren og til slutt den nasjonale UKM-festivalen i juni. Alle kan melde seg på til lokalmønstringen, og her er den nedre aldersgrensen 10 år i noen tilfeller. De som blir plukket ut av juryen går så videre til fylkesmønstringen, og kan deretter bli sendt videre til den nasjonale UKM-festivalen (ca. 30 deltagere fra hvert fylke). De som går videre (enten fra kommune- eller fylkesmønstringene) får stå på en større scene og treffe enda flere ungdommer de kan bli kjent med og lære av. Tilbudet om kurs og workshops øker også oppover i systemet.

Lokalt rediger

Lokalt har de fleste kommunene i landet en egen mønstring. Oslo har imidlertid en for hver bydel, og noen kommuner går sammen om å produsere felles mønstringer. Det er ofte kulturkontoret som har ansvaret for arrangementet, men fritidsklubber, aktivitetshus og kulturskoler er gjerne teknisk arrangør.

Regionalt rediger

Fylkeskommunen i hvert fylke har ansvaret for fylkesmønstringene. Noen lar kulturavdelingen gjøre jobben selv, mens andre delegerer ansvaret til ​Barne- og ungdomsrådet, Musikkrådet eller lignende.

Nasjonalt rediger

UKM-festivalen (også kjent som landsmønstringen) blir organisert av UKM Norge, og holdes årlig i Trondheim i slutten av Juni. Noen ganger arrangeres festivalen andre steder; eksempelvis fant festivalen sted i Sandnes i 2017.

Historie rediger

UKM har pågått siden 1987. I 1985 arrangerte Akershus fylke en kulturmønstring for ungdom, basert på en modell fra Finland. Året etter tok Norsk kulturråd initiativet til UKM.

Prosjektet Ungdommens kulturmønstring var Kulturrådets største satsing på barne- og ungdomskulturfeltet i disse årene. Rådet ønsket at prosjektet skulle gi signal om høyere prioritering av målgruppen og på sikt også at prosjektet skulle skape ringvirkninger i forhold til kommunenes og fylkenes satsing på barne- og ungdomskultur.

De første landsomfattende mønstringene hadde temaområder. Musikk var tema det første året. På dette området var det i utgangspunktet stor aktivitet blant ungdom noe som gjorde sitt til at man fikk en naturlig kobling til det aktive lokale organisasjonsmiljøet. I 1988 var scenekunst temaet, og i 1989 ble det fokusert på billedkunst, kunsthåndverk, film og foto. I 1990 satte Norsk kulturråd temaet til «Kultur på tvers». «På tvers» ideen skapte etter hvert både entusiasme og nytenkning, og grunnlaget for dagens tverrkulturelle modell var lagt.

For 2014 fikk UKM bevilget 10 256 000 kroner over statsbudsjettet.[1][3] I 2013 var bevilgningen 8 653 000 kroner.[1]

Fra mønstring til møteplass rediger

Våren 2014 vedtok UKM Norge en ny strategiplan for perioden 2015–2020. Her ble det gjort en del tydelige veivalg, blant annet settes søkelyset på at UKMs viktigste funksjon er å skape møteplasser mellom mennesker, og det blir skrevet inn en ambisjon å utvikle UKM til en helårig aktør på alle forvaltningsnivå. «Ung Kultur Møtes» ble fremmet som en god måte å forklare konseptet UKM på, og seiler opp som et forståelig, kortfattet og presist bilde på hva UKM er, samtidig som det gir forkortelsen «UKM» en oppdatert betydning.

Ungdommens Ressursgruppe (URG) rediger

UKM Norge har som mål at flest mulig av de arbeidsoppgavene som etableres skal kunne påvirkes og utføres av ungdom. Siden 2009 har UKM derfor benyttet seg av en ressursgruppe bestående av ungdom, som også er representert i det nasjonale styret. I 2012 ble navnet omgjort fra referanse- til ressursgruppe.

Unge Arrangører (UA) rediger

Unge arrangører er et nasjonalt prosjekt i regi av UKM Norge, og ble startet høsten 2010. De unge arrangørene skal gjennom involvering i planleggingsprosess og gjennomføring for å sikre ungdomsmedvirkning i mønstringene på alle plan.

UKM Media rediger

I 2015 skiftet UKMs nettredaksjon navn til UKM Media. UKM Media produserer medieinnhold til UKM.no, og UKM sin facebookside, i tillegg til å utvikle alt av UKM Norges nettsystemer. Gjennom UKM Media får ungdom innblikk i en moderne mediehverdag og erfaring i et bredt spekter av fagfelt. UKM Media tilbyr «learning by doing» innen journalistikk, videoproduksjon, fotografering, flerkameraproduksjon, tv-studio, pressehåndtering og markedsføring.

 
Gloria Vitaly: UKM-ambassadør

Foto: UKM Media

Ambassadører rediger

UKM-ambassadørene snakker varmt om UKM og oppfordrer venner, kjente og ukjente til å melde seg på. Ved å fortelle om sine egne UKM-opplevelser i nærmiljøet, på sosiale medier eller ved å delta aktivt i PR-arbeidet håper ambassadørene at flere skal oppleve UKM.

Internasjonalisering rediger

UKM Norge er medlem i et nettverk av internasjonale ungdomskulturfestivaler, for eksempel Ung i Norden, Kunstbende i Belgia og Nederland og europeiske Art Connexion. Gjennom dette nettverket får utvalgte UKM-deltagere muligheten til å stå på en internasjonal scene.

Noen tidligere deltagere rediger

Karpe Diem, Eva Weel Skram, Mathias Eick, Hanne Hukkelberg, Jacki G, Jaga Jazzist, Odd Nordstoga og Alexandru har alle deltatt på UKM.

Referanser rediger

Eksterne lenker rediger