Ullerål menighet

kirkesogn i Ringerike prosti
(Omdirigert fra Ullerål kirkesogn)

Ullerål menighet eller Ullerål sokn ligger i Ringerike prosti og omfatter Ullerål kirke på nordsiden av Hønefoss.

Ullerål kirke

Geografisk grenser området til Haug menighet i øst, Ådal menighet i nord, Norderhov og Ask menighet vest og Hønefoss menighet i sør.