Turnéorganisasjon for Hedmark

Turnéorganisasjon for Hedmark (ToH) ble opprettet som en stiftelse 21. juni 1991, da Else Braseth satt som fylkeskultursjef i Hedmark. Høsten samme år startet ToH opp med "Skolepakka" – et kunst- og kulturformidlingsprogram med profesjonelle kunstnere på turné til grunnskolene i Hedmark. Dette var den første forløperen til det som i dag er kjent som Den kulturelle skolesekken (DKS). Hver elev fikk fra denne høsten et bredere kunsttilbud i tillegg til Rikskonsertenes skolekonsertordning; 10 år før DKS ble opprettet som et nasjonalt program. ToH har hatt tilhold på Disen kulturtun på Hamar, der både kontorfasiliteter, møte- og øvingsrom har vært tilgjengelige.

I 2014 hadde ToH årlig nærmere 80 turneer på veien innen sjangrene litteratur, visuell kunst, musikk, scenekunst, film, kulturarv og kunstarter i samspill. Tilbudet spenner fra konserter for barnehagebarn til forestillinger, konserter, visninger og verksted i grunn- og videregående skole.

ToH har siden 1996 vært fylkessekretariat for Ungdommens kulturmønstring (UKM) i Hedmark. Årlig deltar ca. 1000 ungdommer på lokale mønstringer i fylkets 22 kommuner. ToH er produsent for en årlig tredagers UKM fylkesfestival. 11 medarbeidere har sin arbeidsplass på Disen kulturveksttun i Hamar.

Håkon Skoge var fra 2011-20 ansatt som daglig leder. Fra 2020 har stifteren av Turnéorganisasjonen, Else Braseth, igjen vært daglig leder.

Fra 2021 blir Turneorganisasjonen, i forbindelse med sammenslåingen av Hedmark og Oppland til det nye fylket Innlandet, lagt under fylkeskommunen, og administrasjonen flyttet til Lillehammer.

Eksterne lenker rediger

Autoritetsdata