Troper betegner i retorikken talefigurer som innebærer et spill med et ords betydning. I tropen bruker en ordet på en måte som avviker fra dagligdags bruk. Troper er beslektet med figurer, men mens figurer virker på setnings- eller tekstnivå, virker troper på enkeltsordsnivå.

Trope kommer fra gresk tropos, som betyr «vending» (jf. heliotrop, som er en blomst som snur seg mot sola). Man kan forestille seg en trope som en form for språkbruk der en vender ordet vekk fra dets normale betydning, eller vender det mot noe annet. Synonymer kan ses på som tropenes forstadium.

Klassisk og nyere retorikk har klassifisert og navngitt en mengde troper. De vanligste er:

Eksterne lenker

rediger
  • Trope; fra Bibliotekarstudentens nettleksikon om litteratur og medier (pdf-fil)

Se også

rediger