Synekdoke betegner i retorikken en trope der:

  • en del erstatter det hele (pars pro toto): «mange hender i arbeid»
  • helheten står for en enkelt del (totum pro parte): «politiet arresterte mannen»
  • et abstrakt står for noe konkret: «hele bedriften spiser lunsj»

Synekdoken er beslekta med metonymi. Synekdoke er utbredt i daglig språkbruk. I litteraturen brukes synekdoke ofte f.eks. til å omtale fiktive personer, ved at en lar øynene eller andre kroppsdeler representere hele personen. I sonetter o.a. kjærlighetsdiktning er synekdoke særlig mye brukt til å omtale den tilbedte.