Trondhjemske regiment

Trondhjemske regiment var en norsk militæravdeling, oppsatt første gang fra 18. januar 1628. Det bestod av tre infanterikompanier fra Trondhjems len samt det tidligere oppsatte Jämtlandske kompani. Første sjef var lensherren, oberstløytnant Jens Hermansson Juel.[1]

Fra 1718 til 1789 var regimentet delt i tre regiment. Første regiment hadde kompanier i Innherred; andre regiment hadde kompanier i Nordmøre, Romsdal, Meldal og Oppdal; tredje regiment hadde kompanier i Orkdal, Selbu, Gauldalen og Fosen.[2][3][4]

Fra 1789 til 1817 var de tre regimentene samlet i to: Første trondhjemske infanteriregiment og annet trondhjemske infanteriregiment.[2] Etter 1817 var regimentene samlet i Trondhjemske infanteribrigade.[2]

En beryktet offiser i regimentet var oberst Benedict Kress, som var kommandant ved Skånes skanse i Levanger. Kress ble henrettet i Trondheim i 1649 for å ha skutt mot sine egne soldater med kanon. Én soldat ble drept. Året før hadde han hugget i hjel en av sine soldater med kården sin.[5]

Referanser rediger

  1. ^ Anker, Carl Johan (1835-1903) (1885). Biografiske data om 330 norske, norskfødte eller for nogen tid i den norske armé ansatte generalspersoner: 1628-1885. Kristiania: Alb. Cammermeyer. 
  2. ^ a b c Sunde, Hjalmar I. (1937-) (1984). Av Sør-Trøndelag infanteriregiment nr 12's historie: med møre- og trøndersoldater fra muskett til rakett. Trondheim: Eget forlag. s. 253ff: «Oversiktsplan 1628-1940, etter Lars Kjærland». ISBN 8271640194. 
  3. ^ Steinkjerleksikonet, «Regiment nr 13»
  4. ^ Schytte, P.E. (1850-1925) (1899). Meddelelser om det forhenværende 3die Throndhjemske Regiment (nuværende 2det Korps). Throndhjem. 
  5. ^ Jensen, Åke F. (1995). Kavaleriet i Norge 1200-1994: utvikling og innsats gjennom 800 år. [Trandum]: Kavaleriinspektøren/Søndenfjeldske dragonregiment. s. 121-123. ISBN 8290545436.