Benedict Kress

skal offiser

Benedict Kress (død 1649) var en tysk oberst som tjenestegjorde under tredveårskrigen, og senere i Norge.

Benedict Kress
Død1649Rediger på Wikidata
BeskjeftigelseOffiser Rediger på Wikidata
Rettsdokument fra 1648 i forbindelse med saken mot Kress

Man vet lite om bakgrunnen hans, men han ble etterhvert offiser i det Trondhjemske regiment. Han kom da til Levanger i Nord-Trøndelag hvor han ble kommandantSkånes skanse. Dette kan ha vært i 1645, da skansen skal ha blitt ferdigstilt dette året, men han nevnes for første gang i forbindelse med en mønstring høsten 1647. Kress gjorde seg raskt beryktet for sin strenge disiplin, og han skal ha hugget en soldat med kården sin i 1647, angivelig på grunn av et dårlig gevær. Året etter ble det avholdt en øvelse ved skansen hvor Kress skal ha delt soldatene, stort sett utkommanderte bønder, inn i to grupper: en som forsvarte skansen, og en som gikk til angrep. Kress skal da ha beordret soldatene på skansen til å skyte med skarpt mot den angripende parten fra en av skansens kanoner. Som et resultat ble en av soldatene drept. For dette ble han stilt for krigsrett i Trondheim, og henrettet offentlig på torget i byen i 1649. Dette framgår av samtidige rettsdokumenter.[1] Han ble gravlagt ved Vår Frue Kirke i Trondheim.[2][3][4]

Referanser rediger

  1. ^ Danske Kanselli, Skapsaker – RA/EA-4061/F/L0023/0004/0001. Litra C: Dokumenter om et drap som oberst Benedict Kress begikk. År: 1648. Oppbevaringssted: Riksarkivet.
  2. ^ Nils Hallan 1964. Skogn historie. Ålmenn bygdesoge for Skogn, Frol og Levanger. Volum IV A. Skogn: Nemda for Skogn historie.
  3. ^ Nils Hallan 1969. 1969 Skogn historie. Ålmenn bygdesoge for Skogn, Frol og Levanger. Volum IV B. Skogn: Nemnda for Skogn historie.
  4. ^ Jensen, Åke F. (1995). Kavaleriet i Norge 1200-1994: utvikling og innsats gjennom 800 år. [Trandum]: Kavaleriinspektøren/Søndenfjeldske dragonregiment. s. 121-123. ISBN 8290545436.