En finsk krigsrett i 1944
En britisk krigsrett i 1940

En krigsrett er en militær domstol som dømmer og fastsetter straff for soldater for brudd på militær strafferett. I tillegg krever Genève-konvensjonene at krigsfanger som er tiltalt for krigsforbrytelser blir prøvet etter samme prosedyrer som det ansvarlige landets egne soldater.

NorgeRediger

Krigsrett er en alminnelig brukt betegnelse for militære straffedomstoler i det hele, jfr. militær rettergang. Den militære rettergangslov av 29. mars 1900 brukte imidlertid uttrykket i snevrere betydning, nemlig om den domstol som i krigstid ordinært skulle være første instans i militære straffesaker. Ordningen med særskilte militære domstoler ble opphevet ved lov av 24. juni 1994.[1] For krigstid gjelder imidlertid visse særregler for militære straffesaker, se straffeprosessloven av 22. mai 1981 kap. 34.[2] Sakene kan sentraliseres til enkelte tingretter, saker for lagmannsrett skal alltid gå for meddomsrett (dvs. uten deltagelse av jury) og det er egne utvalg med militære meddommere både i første instans og i lagmannsretten.[3][4]

ReferanserRediger

  1. ^ «Innst. O. nr. 60 (1993-1994)». Stortinget. 2. juni 1994. Besøkt 11. august 2017. 
  2. ^ «Lov om rettergangsmåten i straffesaker (Straffeprosessloven) - Kap 34. Domstolens sammensetning - Lovdata». lovdata.no (norsk). Besøkt 11. august 2017. 
  3. ^ «krigsrett – Store norske leksikon». Store norske leksikon (norsk). 14.02.2009. Besøkt 11. august 2017. «Krigsrett. (2009, 14. februar). I Store norske leksikon. Hentet 11. august 2017 fra https://snl.no/krigsrett.» 
  4. ^ «fri gjenbruk – Store norske leksikon». Store norske leksikon (norsk). Besøkt 11. august 2017. 
 Denne jusrelaterte artikkelen er foreløpig kort eller mangelfull, og du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den.