Trisyklisk antidepressivum

Trisykliske antidepressiva (TCA) er en gruppe antidepressive medikamenter som har vært i bruk siden 1960-tallet. Navnet henspiller på medikamentenes kjemiske struktur som inneholder tre karbonringer.

Kjemisk struktur til det trisykliske antidepressivumet amitriptylin.

VirkningsmekanismeRediger

Den eksakte virkningsmekanismen er ikke fullstendig klarlagt, men det er antatt at den antidepressive effekten skyldes hemming av reopptaket av nevrotransmitterne noradrenalin, dopamin og serotonin i nevroner i hjernen. I tillegg virker TCA på en rekke reseptorer i sentralnervesystemet, blant annet histaminreseptorer og muskarinreseptorer. Dette gir en relativt uspesifikk effekt, og selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI) har blitt utviklet som alternativ til TCA for å redusere bivirkningsproblematikk. Når det gjelder den antidepressive effekten er SSRI neppe bedre.

Som for SSRI kommer den antidepressive effekten først etter 2-4 ukers bruk.

Trisykliske antidepressiva brukes også mot en rekke andre tilstander. De er sentrale i smertebehandling, særlig ved nevropatisk smerte, hvor effekten inntrer raskt og ved lavere doser enn for depresjon.

TCA brukes blant annet til følgende tilstander med varierende grad av dokumentert effekt: ADHD, kronisk hodepine, bulimia nevrosa, interstitiell cystitt, irritabel tarm, røykeslutt, vedvarende hikke, som tilleggsbehandling ved schizofreni og ved ulike psykiatriske tilstander som angst og tvangslidelse.

BivirkningerRediger

Den vanligste bivirkningen er trøtthet, særlig brukt sammen med andre medikamenter som gir trøtthet. Hos enkelte pasienter med søvnvansker kan denne effekten være en fordel. På grunn av effekter i det sympatiske nervesystemet kan den motsatte effekten inntreffe, søvnløshet og skjelving (tremor). Den blokkerende effekten på muskarinreseptorer kan gi synsforstyrrelser, vanskeligheter med å tømme urinblæren og forvirring. Enkelte psykiatriske tilstander som psykose kan bli forverret. I tillegg ses relativt hyppig hormonelle effekter som vektøkning og forstyrrelser i seksualfunksjonen.

ToksisitetRediger

Trisykliske antidepressiva er ekstremt farlige i høye doser, og deprimerte pasienter er mer utsatt enn andre for selvmordsforsøk. Resepter bør derfor være av begrenset størrelse (maksimalt 50 doseekvivalenter), uten mulighet for fornying av resept. Ved stor selvmordsfare bør en annen person enn pasienten selv stå for medisineringen. Det er vesentlig at TCA oppbevares utilgjengelig for barn.

TCA-overdose er en akutt alvorlig medisinsk tilstand som krever rask innleggelse i sykehus. De nyere selektive serotoninreopptakshemmerne er langt tryggere.

Eksempler på TCARediger

Trisykliske antidepressiva registrert i Norge (handelsnavn i parentes):

Eksterne lenkerRediger