Klomipramin

kjemisk forbindelse

Klomipramin er et antidepressivum innenfor gruppen av trisykliske antidepressiva.