Torvhund

underart av pattedyr

Torvhund, eller torvmosehund, (Canis lupus palustris, C. familiaris palustris), av og til også kalt torvspitz, var en prehistorisk ganske liten tamhund som av en type kan ha lignet dagens små nordlige spisshunder, som for eksempel buhund, lundehund, lapphunder, finsk spets, norrbottenspets og västgøtaspets med flere, eller tilsvarende store nordlige pariahhunder. Det er blant annet funnet beviser for typen i arkeologiske funn fra Norge, Sverige, Sveits og Tyskland.[1]

Torvhunder er funnet flere steder i Eurasia og Nord-Afrika, blant annet fossilene av den omkring 7 000 år gamle varangerhunden fra Sør-Varanger i Norge.[2] Funnene dateres gjerne til tidsrommet 8 400–3 100 år før vår tidsregning. Slike funn er som oftest gjort på eller like ved boplasser som dateres til oldtiden, som etter Ertebøllekulturen ved LimfjordenNord-Jylland og Kongemose- og Maglemosekulturene i Skåne.[3] Det første funnet ble gjort i et såkalt pælebygningskulturlag i Tirol. Typen har derfor også gått under navnet pælebygningsspitz.

Man antar at torvhunden har livnært seg som en pariahund i begynnelsen, men senere gradvis mer og mer som en hund eiet av mennesket. En svensk avhandling antyder at hundene kan har variert noe i størrelse. Ulik slitasje på samme type beinfragmenter antyder også at hundene kan ha hatt ulike oppgaver.[3]

ReferanserRediger

  1. ^ Liebe Delsett, Lene: torvhund i Store norske leksikon på snl.no. Hentet 19. juni 2021 fra https://snl.no/torvhund
  2. ^ Simonsen, Povl (1961). Fund og udgravninger på fjordens sydkyst - Varanger-funnene II. Tromsø: Universitetsforlaget. 
  3. ^ a b Petersson, N. (2006). Hundar kring benen. En analys av belastning och storleksvariation hos hundarna i det mesolitiska Skåne. http://lup.lub.lu.se/student-papers/record/1329319