Torvhund, eller torvmosehund, (Canis lupus palustris, Canis familiaris palustris), av og til også kalt torvspitz, var en prehistorisk tamhund som av type var svært lik dagens nordlige spisshundtyper og pariahhunder. Den er nå utdødd.

Det er gjort arkeologiske funn av torvhunder over store deler av Europa, Asia og Nord-Afrika. Slike funn er som oftest gjort på eller like ved boplasser som dateres til oldtiden. Det første funnet ble gjort i et såkalt pælebygningskulturlag i Tirol. Typen har derfor også gått under navnet pælebygningsspiss. I Norge er funnet av den ca. 7000 år gamle varangerhunden det eldste bevis vi har for tamhunder her i landet.

Man antar at torvhunden har livnært seg som pariahhund i begynnelsen, men senere mer og mer som en hund eiet av mennesket.