Tonnasje beskriver en skipsstørrelse eller en skipskapasitet, for et enkelt skip, for et rederi eller innen en flaggstat. Skipstonnasje defineres forskjellig avhengig av sammenhengen ordet brukes i.

Handelsflåten er den skipsflåten som seiler under en stats flagg, og for den samlede skipsflåten i verden utgjør disse en samlet flåtekapasitet.

Ved ratifikasjon av IMO-standarder etter Marpol 73/78 er stemmegivernes skipstonnasje avgjørende for at standarder skal bli bindende.

  • Bruttoregistertonn – er et eldre mål for et skips innelukkede områder.
  • Dødvekttonn – er den totale vekten et skip kan bære av last, drivstoff, forsyninger, besetning og passasjerer.
  • Panama Canal/Universal Measurement System (PC/UMS) – er basert på nettotonnasje, modifisert for Panamakanalen.
  • Deplasement (fra fransk déplacer som betyr flytte) er et mål for massen av det væskevolumet som et legeme fortrenger når det flyter i en væske.

Se også

rediger

Eksterne lenker

rediger