Deplasement[a] er et mål for massen av det væskevolumet som et legeme fortrenger når det flyter i en væske. Begrepet blir benyttet som et av flere mål for skipstonnasje og etter Arkimedes prinsipp svarer det til totalvekten av skip med last.[2]

Skisse som viser fortrenging, steinen som senkes ned i sylinderen til høyre får nivået til å stige.

Innen skipsfart henspiller det på vekten av den vannmengde et frittflytende fartøy fortrenger, det vil si fartøyets vekt.[1] Måleenhetene som blir benyttet er metriske tonn eller engelske tonn (long tons). Når deplasementet blir oppgitt som dødvekt, mener en lastevekt eller deplasementet minus vekten av selve skipet. En oppgir deplasementet til et skip, enten som massen av det fortrengte væsken, vektdeplasement (Δ), eller som volumet av det fortrengte væsken, volumdeplasement (∇).

Fotnoter rediger

Type nummerering
  1. ^ fra fransk déplacement, avledet av déplacer, «fjerne fra sin plass», «flytte»[1]

Referanser rediger

  1. ^ a b deplasement, NAOB
  2. ^ «Archimedes' principle – physics». Besøkt 27. juli 2017.