Tingvoll vidaregåande skole

Tingvoll vidaregåande skole (TVS) er den eldste distriktsskolen på Nordmøre. Møre og Romsdal fylke har flere ganger foreslått nedlegging av TVS, men med store protester lokalt hver gang dette har blitt foreslått.

Skolen har i skoleåret 2005/2006 omkring 150 elevplasser, et varierende antall kursdeltakere og rundt 40 ansatte. Skolen er med dette en viktig hjørnesteinsbedrift for Tingvoll kommune.

Skolen har følgende linjetilbud: Medier og kommunikasjon Idrettsfag Allmennfag Allmennfaglig påbygging Helse og sosial Forskerlinja Byggfag (starter skoleåret 2006/2007)