En eier er den som innehar den faktiske disposisjonsretten til et objekt som har en viss verdi.

En eiers rettigheter er fastslått i ulike lovverk. Ved fast eiendom kan det være en grunneier.

Det kan ellers være eieren av en gjenstand, en oppfinnelse eller en kunstnerisk produksjon.

Objektet kan ikke benyttes av andre, uten etter avtale med eieren.

Autoritetsdata