Timevinkel

I astronomi er timevinkelen en av koordinatene som brukes i ekvatorialkoordinatsystemet for å beskrive et punkts posisjon på himmelkulen. Timevinkelen til et punkt er vinkelen mellom halvplanet bestemt av jordaksen og senit (halve meridianplanet) og halvplanet bestemt av jordaksen og det gitte punktet. Vinkelen er negativ hvis punktet er øst for meridianplanet og positiv hvis punktet er vest for meridianplanet.

Timevinkelen uttrykkes vanligvis i tidsenheter, med 24 timer svarende til 360 grader.

Timevinkelen må oppgis sammen med deklinasjonen for å fullstendig angi et punkts posisjon på himmelkulen på et gitt tidspunkt.

Sammenheng med rektascensjonenRediger

Timevinkelen (hour angle, HA) til et objekt er lik differansen mellom nåværende lokal siderisk tid (LST) og rektascensjonen ( ) til det objektet:

HAobject = LST -  object

Slik angir objektets timevinkel hvor mye siderisk tid som har gått siden objektet passerte den lokale meridianen (kulminerte). Den er også vinkelavstanden mellom objektet og meridianen, målt i timer (1 time = 15 grader). Hvis et objekt for eksempel har en timevinkel på 2,5 timer, kulminerte det for 2,5 sideriske timer siden (dvs. timer målt med siderisk tid), og er for øyeblikket 37,5 grader vest for meridianen. Negative timevinkler angir tiden som gjenstår til neste kulminasjon. Når timevinkelen er null, betyr det at objektet for øyeblikket kulminerer.