Meridian (astronomi)

Denne artikkelen handler om det astronomiske begrepet. For det geografiske begrepet, se Meridian.

På himmelen er en meridian en tenkt storsirkelhimmelkulen. Den passerer gjennom nordpunktet på horisonten, gjennom himmelpolen, opp til senit, gjennom sørpunktet på horisonten, og gjennom nadir, og står vinkelrett på den lokale horisonten.

Meridianen er den oransje sirkelen som går gjennom Z (senit), Z' (nadir) og P og P' (himmelpolene). O er observatøren.

Fordi den er «festet» til den lokale horisonten, vil stjerner synes å bevege seg forbi den lokale meridianen etter hvert som jorden roterer. Du kan bruke et himellegemes rektascensjon og den lokale sideriske tiden til å avgjøre når legemet vil krysse din lokale meridian, eller kulminere (se timevinkel).

Den øvre meridianen er halvdelen over horisonten; den nedre meridianen er halvdelen under den.