Ekvatorialkoordinater

posisjonsberegning

Ekvatorialkoordinater eller ekvatorkoordinater er det mest vanlige systemet for å oppgi et objekts posisjon på himmelen. Koordinatene er:

  • Deklinasjon (DEC) som måles i grader, minutter og sekunder, positivt mot nord og negativt mot syd (alltid med fortegn).
  • Rektascensjon (RA) måler timer, minutter og sekunder mot øst fra meridianen gjennom vårjevndøgnspunktet. 1 time tilsvarer 15 grader.
Illustrasjon av ekvatorialkoordinater
Illustrasjon av ekvatorialkoordinater
Ekvatorialkoordinater: Deklinasjon og Rektascensjon

Ekvatorialkoordinater tilsvarer vanlige geografiske koordinater, og har sammenfallende nord- og syd-retning. Jordens ekvatorplan er også planet for himmelekvator. Fordi jordens ekvatorplan endrer seg over lang tid, f.eks som følge av presesjonen, og må koordinatene oppgis basert på en referansedato. Faktiske koordinater kan da kompenseres basert på beregnet aktuelt avvik.

Astronomiske teleskoper har ofte ekvatorialmontasje med innstillingsskalaer for RA og DEC slik at teleskopet lett kan søke til rett himmellegeme. Ofte vil RA-aksen ha motrotasjon (elektronisk eller urverksdrevet) som holder teleskopet rettet mot samme punkt når jorden roterer.

Alternativt brukes lokalt horisontalkoordinater (asimut og elevasjon/høyde) med basisplan i horisontalplanet. ­

Akseretning rediger

Deklinasjon og rektascensjon ble opprinnelig, som beskrevet over, definert for å definere retningen fra en observatør på jorda til et objekt på himmelen.

De kan også brukes til å beskrive en vilkårlig retning i rommet, hvor startpunktet ikke er jorda.

Som eksempel bruker Den Internasjonale Astronomiske Unions arbeidsgruppe om kartografiske koordinater og rotasjonselementer[1] deklinasjon og rektascensjon for å beskrive rotasjonsaksene til sola, planetene og mindre satelitter.[2]

Retningen på aksen det gjelder må spesifiseres. IAU rapporten[2] bruker retning fra sør mot nord.

Referanser rediger

  1. ^ «Web-side». Besøkt 20. april 2023. 
  2. ^ a b Archibald; m.fl. (2018). «Report of the IAU Working Group on Cartographic Coordinates and Rotational Elements: 2015». Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy. 130.