Elevasjon (eller høyde: Alt) innen astronomi er vinkelen (0-90°) mellom horisontalplanet (horisonten) og objektet. Elevasjon 90° er rett opp og benevnes senit. Elevasjon under horisonten har negativt fortegn, og -90° kalles nadir

I horisontalkoordinater er den andre koordinaten Asimut

For artilleri og ballistikk betegner elevasjon vinkelen mellom horisontalplanet og løpets lengderetning. Dersom løpet senkes under horisontalplanet (negativ elevasjon) plongeres kanonen