Asimut (Az) er vinkelen langs horisonten i horisontalkoordinater. Innen astronomi måles vinkelen (0-360°) vestover fra sydpunktet på horisonten (S). Ved geodesi (kart og oppmålingsarbeid) måles asimut østover fra nordpunktet. Vinkelen måles i begge tilfeller med klokken.

Asimutgraf

I horisontalkoordinater er den andre koordinaten elevasjon (Alt).

I tredimensjonale polarkoordinater er asimutvinkelen mellom den positive x-aksen og projeksjonen av en vektor fra origo mot objektet i xy-planet. I sylindriske polarkoordinater betegnes vinkelen θ (theta), i sfæriske polarkoodinater brukes enten θ eller φ (phi).

Azimut kan også sammenlignes med kartkurs.

I magnetbåndspillere betegner asimut vinkelen mellom båndet og lesehodet.

Asimut brukes i parabolantenneanlegg for å måle vinkelen antennen har sammen med elevasjon.