Thomissøns salmebok

Den danske Psalmebog (Thomissøns salmebok) ble utgitt i Danmark og fikk kongelig autorisasjon i 1569.

Thomissøns salmebok fra 1569

Salmebokas originale tittel er «Den danske Psalmebog, met mange Christelige Psalmer, Ordentlig tilsammenset, formeret oc forbedret. Aff Hans Thomissøn». Den ble utgitt av Lorenz Benedict, København 1569.

Thomissøns salmebok ble den eneste tillatte salmeboka i Danmark-Norge, siden den fikk kongelig autorisasjon. Kirkene skulle heretter ha den liggende på alteret.

Hans Thomissøn var landets ledende salmeekspert og han hadde oversatt en god del salmer fra tysk til dansk. Da han i 1561 ble sogneprest i Vor Frue kirke i København begynte han på arbeidet som varte i åtte år. Salmeboka ble reformasjonstidens viktigste salmebok.

Melodiene til Hans Thomissøns salmebok kom på trykk i 1573 ved Niels Jespersens Graduale.

Salmeboka hadde 269 salmer, og mange av dem er kjent i vår tid, f. eks.:

 • Alene Gud i himmerik
 • Krist stod opp av døde
 • Vår Gud han er så fast en borg
 • Et lite barn så lystelig
 • La det klinge sødt i sky
 • Julen har englelyd
 • Lovet være du Jesus Krist
 • Nå ber vi Gud den Helligånd
 • Av dypest nød jeg rope må
 • Min sjel, nu lover Herren
 • O du Guds lam uskyldig

Eksterne lenker

rediger

Faksimileutgave av Hans Thomissøns salmebok Arkivert 1. desember 2017 hos Wayback Machine.

Autoritetsdata