Terminal manoeuvring area

(Omdirigert fra TMA)

En terminal manoeuvring area (TMA), eller terminal control area (TCA), er et «nedre» ansvarsområde med kontrollert luftrom som styres av innflygningskontrollen i lufttrafikktjenesten.

En TMA er plassert rundt en eller flere flyplasser og er beregnet bruk for innflygning og utflygning fra en kontrollert eller ukontrollert flyplass.

Trafikken i TMA styres av en eller flere flygeledere i landsdelens kontrollsentral med egen flyradiofrekvens. Denne betegnes ofte som "Approach" eller "Control".

På store flyplasser som Gardermoen, med to parallelle rullebaner, deles TMA og kontrollsonen i to langs midtlinjen mellom rullebanene. Da kan den ene rullebanen brukes til innkommende fly og den andre av avgående fly, eller deler av terminalen fungerer med egen rullebane, egen del av kontrollsonen med egen flygeleder i tårnet, og egen del av TMA med egen flygeleder i områdeflygekontrollsentralen.

En TMA i Norge har en typisk horisontal utstrekning på 30-60 NM (55-110 km) rundt en flyplass. Nedre grense starter ofte på 2500 ft i Norge, og trappes ofte opp mot 4500 fot ettersom man kommer lenger fra flyplassen. Øvre høyde er typisk FL155 (15500 ft), for Gardermoen er den FL215. Over denne høyden er det etablert CTA (Control Area) som kontrolleres av en flygeleder i en kontrollsentral.

Under nedre grense av TMA er kontrollsonen (CTR) som har betydelig mindre utstrekning, og som omfatter de nærmeste kilometerne rundt en flyplass. Trafikken i kontrollsonen og på rullebanen styres av flygeledere i flytårnet på flyplassen.