Ansvarsområde

Ansvarsområde eller AOR (eng: Area of Responsibility) er et luftrom hvor en lufttrafikktjenesteenhet er ansvarlig for utøvelse av lufttrafikktjeneste.

AOR i NorgeRediger

Norge er i dag delt inn i tre ansvarsområder, og har derfor tre kontrollsentraler. Disse er Stavanger, Oslo og Bodø. Disse tre hører sammen under Norway FIR (Flight Information Region). Forkortelsen AOR skal kun brukes om kontrollsentralers avgrensede luftrom, selv om begrepet ansvarsområde kan brukes for en avgrenset mindre del av et luftrom, hvor en annen enhet er ansvarlig for utøvelse av lufttrafikktjeneste, f.eks en TMA (Terminalområde).