Syndrom er et medisinsk uttrykk for en sammenstilling av symptomer og tegn som ofte opptrer sammen. Syndrombegrepet er deskriptivt, og bygger på empirisk opparbeidet kunnskap om samvariasjon av symptomer og tegn. Mange syndromers årsaksforhold er i ettertid blitt kjent, som for eksempel ved Downs syndrom. Ofte er imidlertid årsaksforholdene ukjent, som for eksempel ved schizofreni.

Liste over noen syndromerRediger

Humoristisk bruk av ordetRediger