Tautologisk sammensetning

(Omdirigert fra RAS-syndrom)

En tautologisk sammensetning er en sammensetning der en overflødig gjentagelse, tautologi, forekommer, for eksempel der man bruker ett av ordene som utgjør et akronym sammen med akronymet selv, og dermed i realiteten gjentar dette ordet.

Vanlige eksemplerRediger

 • PIN-nummer = Personlig IdentifikasjonsNummer-nummer
 • GUI-interface = Graphical User Interface-interface
 • ISBN-nummer = International Standard Book Number-nummer
 • SAM-missil = Surface-to-Air Missile-missil
 • LCD-display = Liquid Crystal Display-display
 • Hiv-virus = Human Immunodeficiency Virus-virus
 • RPG-spill = Role-playing game-spill
 • RIB-båt = Rigid Inflatable Boat-båt
 • NIC-land = Newly Industrialized Countries-land
 • PSV-fartøy = Platform Supply Vessel-fartøy
 • SI-systemet = Système International d'Unités-systemet (det internasjonale enhetssystemet-systemet)