Syklonen Yasi


Syklonen Yasi var en tropisk syklon som traff nordøst-kysten av Queensland i Australia. Yasi oppstod fra et tropisk lavtrykk i nærheten av Fiji.

Syklonen Yasi
Kategori 5-syklon (Australias syklon-skala)
Kategori 4-syklon (SSO)
Cyclone Yasi 2 February 2011 approaching Queensland.jpgSyklonen Yasi 2. februar 2011 ved østkysten av Queensland.
Dannet 26. januar 2011
Oppløst 3. februar 2011
Kraftigste
vinder
215 km/h (215 mph) (10 minutters varighet)
250 km/h (155 mph) (1 minutts varighet)
290 km/h (290 mph) (vindkast)
Laveste lufttrykk 929 hPa (mbar) Ukjent
Døde 1 (indirekte)
Kostnad 3 milliarder US-$
Områder
rammet
Salomonøyene Salomonøyene
Vanuatu Vanuatu
Papua Ny-Guinea Papua Ny-Guinea
Australia Australia (Queensland)
En del av

ForberedelserRediger

Media i Australia beskrev stormen på forhånd som den muligens verste i Queenslands historie. På grunn av størrelsen fryktet mange at den ville være mer ødeleggende enn Syklonen Larry i 2006 og Syklonen Tracy som ødela Darwin i 1974. Omkring 30 000 mennesker ble evakuert fra Cairns, inklusiv alle pasientene ved Cairns Base Hospital og Cairns Private Hospital, som ble fløyet til Brisbane av det australske flyvåpenet (Royal Australian Air Force) og andre operatører (slik som Royal Flying Doctor Service). Myndighetene i Queensland varslet folk om at forholdene i opptil 24 timer kunne bli for farlige til at redningsmannskaper kunne rykke ut. Det ble også varslet at opptil 12 m høye bølger kunne treffe nordkysten av Queensland som brottsjøer skapt av syklonen Yasi kombinert med et høyt tidevann.

Selv om stormen ikke var ventet direkte inn over Papua Ny-Guinea, så forventet man at de ytre delene av den store syklonen ville bringe med seg sterke vinder, høyt tidevann og kraftig regn. I Milne Bay-provinsen lengst øst rådet myndighetene folk bosatt ved kysten å flytte seg til høyereliggende terreng.

Forløp og skadeomfangRediger

 
Syklonens utvikling og bane. Punktene markerer posisjonen til syklonen med 6-timers intervaller

Det skjedde ikke så mye de første par dagene etter at forstadiet til syklonen ble oppdaget 26. januar 2011 av Fiji Meteorological Service (FMS) i Nadi. 29. januar begynte imidlertid ting å skje i stort omfang og Joint Typhoon Warning Center (JTWC) ved United States Navy utstedte en alarm for at en tropisk syklon var i utvikling.

30. januar økte værsystemets intensitet hurtig, og på grunnlag av scatterometer-bilder (ASCAT), som viste at vinden rundt stormsenteret hadde økt til kulings styrke, oppgraderte JTWC systemet til en tropisk storm. Like etter oppgraderte også FMS systemet og klassifiserte det som en tropisk syklon som de gav navnet Yasi. På den tiden befant Yasi seg omkring 370 km nordøst for Vanuatu og beveget seg vestover.

31. januar passerte syklonen Torba-provinsen på den nordlige delen av Vanuatu, og vindhastigheter opp til 95 km/t ble målt. Samme dag overskred syklonens vindhastighet 125 km/t i middelverdi, og den hadde dermed intensivert seg til en kraftig tropisk syklon.

Innen syklonen Yasi nådde fastlandet i Australia, passerte den Willis Island, ei lita øy omkring 450 km øst for Cairns. Meteorologiske data fra øya viser hvordan stormen nærmer seg inntil utstyret ble ødelagt ved vindkast på 185 km/t. Etter at anemometeret var tapt sank barometeret til 937.9 mbar (hPa). Omkring klokken 09:00 lokal tid den 2. februar ble dataoverføringen fra værradaren brutt, og en times tid senere ble kommunikasjonsforbindelsen med øya brutt.

Yasi kom inn over Coral Sea (Korallhavet) og syklonens øye traff det australske fastlandet like nord for landsbyen Mission Beach. Dette turiststedet og de to nærliggende småstedene Tully og Cardwell fikk den hardeste medfarten. Bare tre år tidligere hadde syklonen Larry nådd land noe lenger nord for landsbyen (ved Innisfail) og bl.a. ødelagt 30% av husene og forårsaket store skader på den nærliggende regnskogen. Larry ble ansett som den verste syklonen som hadde truffet Queensland siden 1931, men det skulle vise seg at syklonen Yasi var verre.

Da Yasi traff land noen få minutter før midnatt lokal tid den 2. februar 2011, ble det anslått at luftmassene beveget seg med opptil 290 km/t i kastene, noe som førte til omfattende materielle skader. Lufttrykket sank til 929 hPa. Diameteren på stormens øye ble målt til 35 km og systemet forflyttet seg ca. 20 km i timen. En anslagsvis 7 m høy stormflo, som skyllet opptil 300 m inn over land, ødela flere byggverk. Fra mesteparten av stranden forsvant sanden og nærmest alle byggverk fikk større eller mindre skader. Noen minutter senere nådde stormen Tully før den fortsatte sydvestover og inn over flere andre byer. I tillegg til Cardwell, Mission Beach og Tully var Silkwood og Innisfail de stedene det gikk hardest ut over. Ingham syd for Mission Beach ble også rammet, dog ikke fullt så ille som de forannevnte stedene. Over hele området fikk vegetasjon og hus til dels betydelige skader av stormen og den etterfølgende oversvømmelsen. Tidvis var 200 000 hushold uten strøm.

Også Cairns og Townsville, to større byer i området som syklonen passerte mellom, ble berørt av stormsenterets utløpere, men skadene var moderate. I Townsville sviktet vannforsyningene. Ett menneske døde som en indirekte følge av syklonen. En 23 år gammel mann, som forsøkte å forsyne huset sitt i Bambaroo ved Innisfail med strøm, døde som følge av at han pustet inn avgasser fra et transportabelt dieseldrevet strømaggregat i et lukket rom.

Skadene både Larry og Yasi forårsaket på regnskogen skapte store problemer for mange fruktetende arter, bl.a. for kasuarene, som allerede står i faresonen for utryddelse i Queensland. I det berørte området ligger nesten alle bananplantasjene i Australia og en tredjedel av landets sukkerrørplanter vokser her. Skadene på vekstene ble svært omfattende, og det økonomiske tapet ble 5. februar anslått til 2 milliarder australske dollar for landbruket, gruvedriften og de lokale myndighetene. I tillegg ble det anslått at turistnæringen ville lide et tap på 1 milliard dollar.

Det tok 3–4 timer for syklonen Yasi å passere. Den avtok i styrke da den fortsatte inn over land, og etter drøyt fem timer over fastlandet ble den nedskrevet fra kategori 5 til kategori 4 på den australske skalaen. 10 timer senere var den nedskrevet til kategori 1 og fortsatte siden som et lavtrykk (registrert frem til 6. februar).

Syklonen førte med seg store mengder vann, og kraftig styrtregn resulterte flere steder i oversvømmelser. Store områder fikk regn – mange steder i form av skyfall. I Terowie og Yongala i South Australia ble det målt 140 mm nedbør den 5. februar. Pøsregnet førte til oversvømmelser så langt syd som til Renmark langs elva Murray i South Australia. I nordvestre Victoria kunne man i Mildura rekordnotere 142 mm nedbør i løpet av 24 timer, og i Lyndhurst, en forstad til Melbourne kom det hele 180 mm regn i løpet av ett døgn. 6. februar befant restene etter syklonen seg 85 km nord for Yulara i Northern Territory (kjent for verdensarven Uluru som ligger 18 km unna), og det regnet fortsatt kraftig i Mparntwe (engelsk navn: Alice Springs).