Sumpskog

fuktskog der grunnvannsspeilet står like under markoverflaten
(Omdirigert fra «Sumpskogsmark»)

Sumpskog, eller sumpskogsmark er ulike typer fuktskog der grunnvannsspeilet står like under markoverflaten. En nær beslektet skogtype er flomskogsmark.

Svartorskog i Polen

I Norge og ellers i Nord- og Mellom-Europa, kan man skille mellom to typer sumpskog. Den ene er bjørk-, gran- og furuskogene som man finner i kanten av myrer. Her finner man mange av de samme plantene som vokser på myrer, blant annet torvmose. Sumpskoger der det dannes torv kalles myrskogsmark i Naturtypebasen.

I den andre typen er det viktigste treslaget svartor. Dette er det eneste europeiske treet som tåler at røttene står i vann, men hegg, ask og mange Salix-arter (selje, pil og vier) trives også på fuktige steder. I slike sumpskoger vokser bekkekarse, bekkeblom, maigull, myrkongle og flere bregnearter.

I USAs sørstater dekker skoger med sumpsypress store områder.

Sumatra og Borneo finnes artsrike sumpskogsmarker der marka er dekket av torvmose. Trærne kan bli opptil 50 m høye.

Eksterne lenker rediger