Naturtypebasen

Naturtypebasen er en database over naturtyper i Norge (NiN), og gir en oversikt over et stort antall landskaper, naturtyper og livsmiljøer, beskrevet som Natur i Norge. Disse er en viktig del av det biologiske mangfoldet i Norge. Den omfatter både fastland, ferskvann, inkludert havområdene og norsk Arktis (Svalbard og Jan Mayen). En helhetlig informasjon over naturtypene er en viktig forutsetning for å riktig bruk og vern av naturen, hvilke områder som bør eller skal vernes og hvilke som kan utnyttes til andre formål.

En naturtype er definert som en ensartet type natur som omfatter alt plante- og dyreliv og de miljøfaktorene som virker der.[1]

Naturtypebasen formidler kunnskap om naturtyper til samfunnet, blant annet til skoler og forvaltningen. Naturtypebasen drives av Artsdatabanken i Trondheim.

ReferanserRediger

Eksterne lenkerRediger