Fuktskog er fuktig fastmarksskog som trives i nedbørrike strøk og kan regnes som en økologisk overgangstype mellom myr- og sumpskog og skog som vokser på fastmark. Næringstilstanden er typisk lav til moderat og jordsmonnet har gjerne høyt humusinnhold. Vannmetningen vil være høy over lange perioder. Fuktskog preges ofte av en frodig undervegetasjon der næringsforholdene er gode. Fuktskog finnes over store deler av verden, også i Norge.

I Norge preges fuktskog av furu eller bjørk. Den skrinneste utformingen på grunnlendt mark i lavlandet, vil oftest ha furu. Ellers regnes blant annet tropisk lauvfellende skog til verdens fuktskoger.

Eksterne lenker

rediger
  • Artikkelen har ingen egenskaper for offisielle lenker i Wikidata
Autoritetsdata