Åpne hovedmenyen

Sucra AS var et selskap som ble opprettet i 2001 for å eie aksjene i vin- og spritdistributøren Arcus.

Sucra overtok 66 prosent av aksjene i Arcus fra den norske staten ved Nærings- og handelsdepartementet i 2001 og de resterende aksjene i 2003. Sucra ble opprinnelig eid av blant annet TINE, Norsk Kjøttsamvirke, Norske Potetindustrier og vin- og spritimportøren Ekjord.

Sucras eierskap i Arcus ble sommeren 2005 solgt til det svenske investeringsselskapet Ratos.