Strømm prestegjeld

Strømm prestegjeld, fra 1974 Svelvik prestegjeld, var et prestegjeld tilhørende Nord-Jarlsberg prosti i Tunsberg bispedømme i Den norske kirke. Det omfattet Svelvik kommune i Vestfold fylke, og hovedkirken var Svelvik kirke.

Svelvik kirke

Svelvik prestegjeld og dets sogn er nå en del av Drammen kirkelige fellesråd underlagt Drammen prosti.

Historikk rediger

Straumr sókn[1] (norrønt) har sin opprinnelse fra kristningen av landet.[2] Strømm antas å være lagt under Hurum prestegjeld i førreformatorisk tid, da det var behov for å tilpasse den kirkelige inndelingen til folketallet og bosetningsmønsteret etter Svartedauden.[3]

Ved kgl.res. av 2. mars 1861 ble Strømm sogn utskilt fra Hurum som eget Strømm prestegjeld, gjeldende fra 1. juli 1861.[4]

Strømm prestegjeld fikk det samme navnet som kirkesognet, Svelvik prestegjeld ved vedtak i Svelvik formannskap 30. oktober 1974.[5]

Fra 2004 ble prestegjeldet som administrativ enhet faset ut av Den norske kirke, og fra 2012 gikk det også ut av lovverket.[6]

Kirkesogn rediger

Prestegjeldet hadde ved sin avvikling følgende sogn og kirker:[7]

Referanser rediger

  1. ^ Rygh, O. (Oluf) (1900). Norske Gaardnavne. xx: Fabritius. s. 1. 
  2. ^ Dietrichson, L. (Lorentz) (1888). Sammenlignende Fortegnelse over Norges Kirkebygninger i Middelalderen og Nutiden. Malling. s. 26. 
  3. ^ Hole, Ivar (1950). Hosanger kyrkje og Hosanger prestegjeld gjennom 200 år. s. 18-19. 
  4. ^ Prestegjeld og sogn i Vestfold, arkivverket.no
  5. ^ «Fremtiden 1974.10.31». Norge;Viken;;Drammen;;;;. 19741031. s. 8.  Sjekk datoverdier i |dato= (hjelp)
  6. ^ Endringer i gravferdsloven og kirkeloven - Rundskriv 20.12.2011. regjeringen.no
  7. ^ «Kirkelig enheter og endringer i prosti og menigheter». docplayer.me. Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS. 2009. Besøkt 5. mars 2023.