Stortingsvalget 2013/Meningsmålinger

Meningsmålingene det siste året før valget i 2013 (månedlige gjennomsnitt av nasjonale målinger). De rødgrønne regjeringspartiene nederst, den daværende opposisjonen øverst. Datakilde: www.pollofpolls.no.

Meningsmålinger i forkant av stortingsvalget 2013

Nasjonal oppslutningRediger

Periode[1] Rødgrønne Borgerlige Andre Ap+Sp+SV H+FrP+KrF+V Ledelse
Ap Sp SV H FrP KrF V
August 2013 29,0% 5,3% 4,3% 28,9% 15,2% 5,4% 5,3% 6,5% 38,6% 54,8% +16,2
Juli 2013 28,0% 4,6% 3,9% 31,6% 16,2% 5,2% 5,2% 5,5% 36,5% 58,2% +21,7
Juni 2013 28,6% 4,5% 4,3% 32,0% 16,4% 5,3% 4,2% 4,6% 37,4% 57,9% +20,5
Mai 2013 28,9% 4,5% 4,7% 31,8% 16,0% 5,3% 4,7% 4,2% 38,1% 57,8% +19,7
April 2013 27,7% 4,8% 5,0% 32,6% 16,5% 5,1% 4,5% 3,8% 37,5% 58,7% +21,2
Mars 2013 28,1% 4,8% 4,4% 32,4% 16,8% 5,2% 4,7% 3,5% 37,3% 59,1% +21,8
Februar 2013 28,4% 4,7% 4,9% 32,9% 15,6% 5,3% 4,5% 3,6% 38,0% 58,3% +20,3
Januar 2013 28,6% 4,4% 4,1% 33,6% 15,9% 5,5% 4,4% 3,2% 37,1% 59,4% +22,3
Desember 2012 28,6% 4,7% 4,3% 32,0% 16,2% 5,3% 5,2% 3,5% 37,6% 58,7% +21,1
November 2012 29,6% 4,5% 4,4% 31,4% 17,0% 5,0% 4,9% 3,0% 38,5% 58,3% +19,8
Oktober 2012 27,8% 4,4% 4,1% 33,9% 17,2% 5,0% 4,5% 3,2% 36,3% 60,6% +24,3
Oktober 2011 33,9% 4,6% 5,3% 29,3% 13,8% 4,5% 4,9% 3,5% 43,8% 52,5% +8,7
Oktober 2010 28,9% 4,7% 4,3% 26,1% 23,6% 5,4% 4,1% 2,9% 37,9% 59,2% +21,3
Oktober 2009 35,3% 5,4% 4,4% 19,3% 22,8% 6,1% 4,1% 2,6% 45,1% 52,3% +7,2
Forrige stortingsvalg
14 september 2009
35,4% 6,2% 6,2% 17,2% 22,9% 5,5% 3,9% 2,5% 47,8% 49,5% +1,7

MandatfordelingRediger

Fordeling av de 150 distriktsmandatene og de 19 utjevningsmandatene basert på månedlige gjennomsnitt av nasjonale meningsmålinger:

Periode[2] Rødgrønne Borgerlige Andre Ap+Sp+SV H+FrP+KrF+V Ledelse
Ap Sp SV H FrP KrF V
August 2013 51 9 8 53 27 10 9 2 68 99 +31
Juli 2013 52 8 1 58 30 9 10 1 61 107 +46
Juni 2013 52 7 7 57 30 8 7 1 66 102 +36
Mai 2013 51 7 8 57 30 8 7 1 66 102 +36
April 2013 50 8 8 56 30 8 8 1 66 102 +36
Mars 2013 51 8 7 57 30 8 7 1 66 102 +36
Februar 2013 51 8 8 57 28 9 7 1 67 101 +34
Januar 2013 52 7 6 57 30 9 7 1 65 103 +38
Desember 2012 52 7 7 56 30 8 8 1 66 102 +36
November 2012 52 7 7 56 30 8 8 1 66 102 +36
Oktober 2012 50 7 7 59 30 8 7 1 64 104 +40
Oktober 2011 60 8 9 51 24 8 8 1 77 91 +14
Oktober 2010 51 8 7 45 41 9 7 1 66 102 +36
Oktober 2009 63 9 8 33 39 10 7 0 80 89 +9
Forrige stortingsvalg
14 september 2009
64 11 11 30 41 10 2 0 86 83 +3

Merknader:

  1. Mandatfordelingen forutsetter at partienes relative oppslutning i fylkene er identisk med forrige stortingsvalg.
  2. Mandatfordelingen forutsetter også at antallet avgitte stemmer i fylkene er identisk med forrige stortingsvalg.
  3. Det er Bjørnar Moxnes fra Rødt og Rasmus Hansson fra Miljøpartiet De Grønne som holder distriktsmandat fra Oslo under kategorien Andre.

Lokale meningsmålingerRediger

Oppslutning på siste lokale meningsmåling i hvert fylke (per 6. september 2013):

Valgkrets[3] Rødgrønne Borgerlige Andre Ap+Sp+SV H+FrP+KrF+V Ledelse
Ap Sp SV H FrP KrF V
Østfold 35,4% 5,2% 2,5% 26,2% 16,4% 4,7% 4,9% 4,7% 43,1% 52,2% +9,1
Akershus 27,7% 2,4% 4,4% 32,2% 16,8% 3,2% 7,1% 6,2% 34,5% 59,3% +24,8
Oslo 25,5% 1,1% 9,5% 31,7% 10,4% 2,8% 6,1% 12,2% 36,1% 51,0% +14,9
Hedmark 39,3% 10,7% 4,2% 18,8% 16,3% 2,2% 3,7% 4,9% 54,2% 41,0% +13,2
Oppland 33,9% 15,3% 3,2% 22,1% 15,8% 2,6% 3,6% 3,5% 52,4% 44,1% +8,3
Buskerud 32,2% 5,3% 4,3% 30,3% 15,7% 3,9% 5,0% 3,2% 41,8% 54,9% +13,1
Vestfold 31,2% 2,9% 4,6% 29,9% 17,1% 4,9% 4,0% 5,5% 38,7% 55,9% +17,2
Telemark 30,4% 3,7% 4,8% 23,1% 18,9% 9,0% 4,5% 5,6% 38,9% 55,5% +16,6
Aust-Agder 24,9% 4,6% 3,1% 30,8% 12,9% 11,5% 6,4% 5,8% 32,6% 61,6% +29,0
Vest-Agder 24,4% 3,7% 2,8% 27,2% 17,6% 13,8% 4,6% 5,9% 30,9% 63,2% +32,3
Rogaland 18,4% 5,9% 1,9% 33,6% 16,0% 12,4% 6,0% 5,8% 26,2% 68,0% +41,8
Hordaland 21,9% 3,3% 5,4% 35,4% 14,4% 6,6% 6,3% 6,7% 30,6% 62,7% +32,1
Sogn og Fjordane 27,7% 15,6% 4,5% 22,2% 8,7% 7,8% 9,2% 4,3% 47,8% 47,9% +0,1
Møre og Romsdal 23,3% 7,1% 2,4% 28,1% 21,9% 11,2% 3,7% 2,3% 32,8% 64,9% +32,1
Sør-Trøndelag 31,5% 5,7% 6,3% 23,3% 14,2% 4,7% 7,4% 6,9% 43,5% 49,6% +6,1
Nord-Trøndelag 34,1% 17,7% 4,4% 21,3% 9,4% 4,9% 5,1% 3,1% 56,2% 40,7% +15,5
Nordland 31,6% 6,4% 5,1% 19,1% 19,2% 4,7% 4,9% 9,0% 43,1% 47,9% +4,8
Troms 26,7% 6,3% 6,3% 23,1% 22,5% 4,7% 5,1% 5,1% 39,3% 55,4% +16,1
Finnmark 35,4% 3,4% 7,2% 22,0% 13,4% 3,1% 5,1% 10,4% 46,0% 43,6% +2,4
Norge[4] 28,7% 5,2% 4,9% 27,8% 15,7% 5,8% 5,6% 6,3% 38,8% 54,9% +16,1
Forrige stortingsvalg
14 september 2009
35,4% 6,2% 6,2% 17,2% 22,9% 5,5% 3,9% 2,5% 47,8% 49,5% +1,7

Merknader:

  1. Meningsmålingene er tatt opp i august 2013 med følgende unntak: Østfold (september), Akershus (september), Aust-Agder (september), Vest-Agder (september), Hordaland (september), Sør-Trøndelag (september), Nordland (september), Troms (september), Finnmark (september), Sogn og Fjordane (august/september).
  2. Medvirkende byråer: Sentio, Norfakta, InFact, Gallup, Respons og Markedsinfo. Antall respondenter: 18 871.

MandatfordelingRediger

Fordeling av de 150 distriktsmandatene basert på siste lokale meningsmåling i hvert fylke (per 6. september 2013):

Valgkrets[5] Rødgrønne Borgerlige Andre Ap+Sp+SV H+FrP+KrF+V Ledelse
Ap Sp SV H FrP KrF V
Østfold 3 0 0 3 2 0 0 0 3 5 +2
Akershus 5 0 1 6 3 0 1 0 6 10 +4
Oslo 5 0 2 6 2 0 1 2 7 9 +2
Hedmark 3 1 0 1 1 0 0 0 4 2 +2
Oppland 2 1 0 2 1 0 0 0 3 3 Likt
Buskerud 3 0 0 3 2 0 0 0 3 5 +2
Vestfold 3 0 0 2 1 0 0 0 3 3 Likt
Telemark 2 0 0 2 1 0 0 0 2 3 +1
Aust-Agder 1 0 0 2 0 0 0 0 1 2 +1
Vest-Agder 1 0 0 2 1 1 0 0 1 4 +3
Rogaland 2 1 0 5 2 2 1 0 3 10 +7
Hordaland 3 0 1 6 2 1 1 1 4 10 +6
Sogn og Fjordane 1 1 0 1 0 0 0 0 2 1 +1
Møre og Romsdal 2 0 0 3 2 1 0 0 2 6 +4
Sør-Trøndelag 3 0 0 3 2 0 1 0 3 6 +3
Nord-Trøndelag 2 1 0 1 0 0 0 0 3 1 +2
Nordland 3 1 0 2 2 0 0 0 4 4 Likt
Troms 2 0 0 2 1 0 0 0 2 3 +1
Finnmark 2 0 0 1 1 0 0 0 2 2 Likt
Norge 48 6 4 53 26 5 5 3 58 89 +31
Forrige stortingsvalg
14 september 2009
64 9 6 27 38 4 2 0 79 71 +8

Merknader:

  1. I tillegg skal det fordeles 19 utjevningsmandater ut ifra partienes oppslutning nasjonalt, ett fra hvert fylke. Disse er ikke med i tabellen da denne er basert på lokale meningsmålinger.
  2. Det er Rasmus Hansson (MDG, Oslo), Bjørnar Moxnes (R, Oslo) og Tom Sverre Tomren (MDG, Hordaland) som holder distriktsmandat under kategorien Andre.

Noter og referanserRediger