Stormyra (Lapphaugen) naturreservat

naturreservat i Lavangen kommune

Stormyra (Lapphaugen) naturreservat ligger sørøst for Fossbakken i Lavangen i Troms, ca. 500 meter sør for Lapphaugvatnet.

Stormyra
(Lapphaugen)
LandNorges flagg Norge
KommuneLavangen
VernetemaMyr
Faunaender

spurvefugl
vadere

elg
FloraJordvannsbetinget
Areal
 – Totalt
 – Land
 – Vann

2 449 dekar
2 344 dekar
105 dekar
OmfatterStormyra og
Gammelslåttmyra
Opprettet22. april 1983[1]
Kart
Stormyra (Lapphaugen) naturreservat
68°39′02″N 17°54′19″Ø

Naturreservatet strekker seg nesten fem kilometer sørover fra hvor Spanselva (Ruŋgujohka) svinger østover og ned gjennom den flate dalbunnen mellom Sølvfjellet (Silbavárri) og Storsteinaksla i vest og Melkefjellet (Mielkevárri) i øst.
51% av arealet i reservatet er myr; i norddelen er det bakkemyrer, og lenger sør gressmyr med starr og jordvannsbetinget vegetasjon. Det fins nesten ikke nedbørsmyrer i reservatet. Videre består 38% av arealet av lauvskog, mens 105 daa er vann, hovedsakelig Spanselva, sideelvene og meandersjøer langs elva. I sør er det også områder med dødis.

Dette er et viktig vinterbeiteområde for elg, og et hekkeområde for ender, vadere og spurvefugl.

Truslene for naturreservatet er militære øvelser og spor i marka etter militære kjøretøy, samt at det er noe infrastruktur i forbindelse med skogsdrift. Det er en hytte innenfor området.

Formålet med fredningen er «å bevare et særpreget myrområde med rikere vegetasjon i den subalpine sone, og et viktig hekkeområde for vadefugl.»[2]

Referanser rediger

Eksterne lenker rediger