Store Leirsjøen

Store Leirsjøen
Store Leirsjøen.jpg
Store Leirsjøen med Tiller og Klæbu i bakgrunnen.
FylkeTrøndelag
KommuneTrondheim
VassdragLeirsjøvassdraget
Areal0,29 km² [1]
Høyde196 moh.[1]
Lengde1,6 km 
Bredde0,3 km 
Beliggenhet

Store Leirsjøen eller Stor-Leirsjøen ligger i Leirelvvassdraget i Trondheim bymark. Leirsjøen var opprinnelig adskilt fra Frøsetvatnet i øst, men ved oppdemmingen i 1929 fløt vannene sammen. Leirsjøen var drikkevannskilde i årene 1922 til 1993, og reservevannkilde etter det. Av denne grunn har det ikke vært tillatt å fiske i vannet. Resultatet er en stor bestand av småfallen ørret og røye. Ved prøvefiske var gjennomsnittsstørrelsen i fangstene omkring 100 gram[2]. Det finnes også trepigget stingsild i vannet. Dessuten har bever tilhold i vannet.

Vannet har tilsig fra Litl-Leirsjøen i vest, og utløp til Leirelva mot øst.

ReferanserRediger