Åpne hovedmenyen

Baneheia-saken var en voldtekts- og drapssak i Norge. 19. mai 2000 ble Lena Sløgedal Paulsen (født 14. mai 1990 – 10 år) og Stine Sofie Sørstrønen (født 10. mai 1992 – 8 år) voldtatt, knivstukket og drept i Baneheia i Kristiansand. I en rettskraftig dom i 2002 ble Viggo Kristiansen dømt for voldtekten og drapet på Paulsen og Sørstrønen. Jan Helge Andersen ble dømt for voldtekten og drapet på Sørstrønen. Saken fikk massiv medieoppmerksomhet i Norge gjennom flere år på begynnelsen av 2000-tallet.

Stine Sofie bodde i Grimstad og Lena bodde i en annen bydel i Kristiansand. Da drapet skjedde, var begge på besøk hos sine fedre som bodde i samme hus på Grim, rett nord for Kristiansand sentrum. Denne dagen gikk de for å bade ved badeplassen 2. Stampe i det populære friluftsområdet Baneheia. De ble sist observert kl. 19.30.

Etter at de ikke kom tilbake ble det satt igang full ettersøkning. Etter to dager resulterte letingen i at likene ble funnet søndag 21. mai 2000 klokken 20.37. Likene av de to småjentene lå i en fjellsprekk et stykke vest for tjernet. De var dekket under en del granbar. Begge ble funnet med hendene låst på ryggen. Åstedet var ryddet.

13. september 2000 ble Kristiansen og Andersen arrestert. Begge bodde like ved Baneheia.

Kristiansen nektet enhver befatning med saken, men Andersen valgte å tilstå etter at han ble forelagt fellende DNA-bevis. Andersen la all skyld på kameraten. Politiet oppgav at de to gjerningsmennene ifølge Andersens forklaring lokket jentene opp i et skogholt for å se på kattunger. Der truet de småjentene til å kle av seg, voldtok dem og drepte dem med kniv, før de skjulte likene. Den dominerende kraft bak utførelsen av forbrytelsen var, ifølge dommen, Kristiansen.

I 2002 ble Kristiansen dømt til 21 års forvaring med 10 års minstetid og Andersen til 19 års fengsel. Begge anket straffeutmålingen til Høyesterett, som avviste Kristiansens anke og forkastet Andersens anke. Andersens anke er gjengitt i Rt. 2002 s. 993. De to ble også dømt til å betale erstatning til avdødes foreldre (RG 2002 s. 751). I 2008 ville Viggo Kristiansen ha ny rettssak. Drapsvåpenet i saken er aldri blitt funnet, og det er aldri blitt fremmet noen tekniske beviser mot Kristiansen.

Ada Sofie Austegard, mor til Stine Sofie Sørstrønen, opprettet Stine Sofies Stiftelse som følge av drapene.

Eksterne lenkerRediger

  • VG.no: Barnedrapene i Baneheia