Steinvikholm Aquavit

norsk akevitt

Steinvikholm Aquavit er en norsk akevitt produsert av Arcus.

Navnet henspiller på en forsendelse til erkebiskop Olav EngelbrektssonSteinvikholm slott fra lensherre Eske Bille i Bergen datert til 13. april 1531. Med en flaske akevitt fulgte et brev hvor Bille skrev at han sendte «nogit Watn som kallis aqua vite och hielper samme watn for alle haande kranckdom som ith menneske kandt haffue indvortes. Jeg ville gierne sendt Eders Naade mere deraf, men naa staaer ikke Urthene her at bekomm.»[1] Dette er den tidligste forekomsten av akevitt i skriftlige kilder i Norge. I ettertid har Bille fått æren som fremstiller av det første norske brennevinet, mens erkebiskopen har blitt tillagt æren for å ha tatt i bruk brennevinet som legemiddel i Norge.[1] Akevitten som Olav Engelbrektsson mottok var ikke den samme som drikkes i dag, men var basert på korn istedenfor potetsprit. Den var dessuten urenset, altså med en stor andel fusel.

Steinvikholm Aquavit ble lansert etter initiativ fra Stjørdal Næringsforum i 1999, kan fra 2003 bestilles over hele landet gjennom Vinmonopolet, og smaksettes av malt – av samme type som brukes til stjørdalsøl – fra Hognesaunet Såinnhuslag i Stjørdal.[2][3] Etanolinnholdet er omkring 40 volumprosent, og akevitten er «edel» idet den lagres på fat i 3–4 år.[2] Den har en gyllen farge, en duft av «karve, appelsin, fennikel, tropisk frukt, røyk og fat,» samt en lang ettersmak av de forannevnte duftene.[4] Stig Lundberg i VG karakteriserte i 2003 akevitten som «en mellomting mellom skotsk whisky og akevitt» på grunn av dette smaksinnslaget.[3] Anmeldere i VG har gitt Steinvikholm Aquavit gode skussmål og endog kåret den til en av Norges beste akevitter i en uoffisiell smakstest i 2004.[3]

Akevitten har sin egen forening av entusiaster, Steinvikholmakevittens ridderlaug, iblant også omtalt som Steinvikholmens venner (ikke å forveksle med Steinvikholm slotts venneforening, Steinvikholms venner). Foreningen ble opprettet i 2004, har om lag 30 medlemmer og ledes av et ridderråd med en valgt rådsherre.[3] Årsmøtet legges nærmest mulig til «Akevittens dag» den 13. april.

Referanser rediger

  1. ^ a b Auran, Per Agnar (2007). Skatval. Vår historiske arv. 5. Skatval Historielag. s. 427. 
  2. ^ a b «Fra Steinvikholm til hele landet». Adresseavisen. 19. september 2003. Arkivert fra originalen 10. mars 2016. Besøkt 6. juli 2011. 
  3. ^ a b c d «Akevitt og opera på Steinvikholm». Norske Akevitters Venner. Arkivert fra originalen 5. mars 2016. 
  4. ^ «Steinvikholm Aquavit». Apéritif. Arkivert fra originalen 26. mai 2005.