Fusel, eller fuseloljer, er en fellesbetegnelse for forskjellige kjemiske stoffer som oppstår i tillegg til etanol under gjæring. Hoveddelen av dette er høyverdige alkoholer som propanol og butanol, men også estere, aldehyder og karboksylsyrer forekommer.

Fuseloljene har kokepunkter mellom 105°C og ca. 140°C, og en måte å fjerne dem på er derfor å destillere etanolen en gang til.

Fusel er et av de største problemene ved hjemmebrenning, men kan bidra positivt til smaken i f. eks. whisky.