Statsforetak (SF) er en norsk selskapsform regulert av lov om statsforetak av 30. august 1991. Statsforetak stiftes av Kongen i statsråd og eies av den norske stat i sin helhet, representert ved et departement.

Eksempler rediger

Eksempler på statsforetak er Statskog, Statnett, Enova, Norsk Helsenett, Bane NOR og SIVA.