Norsk Helsenett

Norsk statsforetak

Norsk helsenett SF (NHN) er et norsk statsforetak etablert og eid av Helse- og omsorgsdepartementet. NHNs oppdrag er å levere og videreutvikle nasjonal IKT-infrastruktur for samhandling mellom aktørene i helse- og omsorgssektoren.

Norsk helsenett SF
Offisielt navnNorsk Helsenett SF
Org.formStatsforetak
Org.nummer994598759
BransjeMedisinsk informatikk
Etablert1. juli 2009
Eier(e)Helse- og omsorgsdepartementet
HovedkontorTrondheim
LandNorge
StyrelederHerlof Nilssen[1]
Adm.dir.Johan Ronæs
Antall ansatteCa. 900[2]
Nettstedwww.nhn.no

Oppdragsbrev rediger

I oppdragsbrevet fra Helse- og omsorgsdepartementet står blant annet følgende: «Norsk helsenett SF skal bidra til forenkling, effektivisering og kvalitetssikring av elektroniske tjenester til beste for pasienter og befolkningen for øvrig. Norsk helsenett skal kjenne brukernes og sektorens behov, og gjennom dialog sikre at aktørene i helse- og omsorgssektoren tas med i arbeidet med planlegging og drift av statsforetakets oppgaver.»

Kunder og aktiviteter rediger

Kunder av Norsk helsenett omfatter offentlig og privat spesialisthelsetjeneste, nesten alle legekontor, over 700 tannleger, alle norske kommuner, alle apotek og de fleste av landets laboratorier og røntgeninstitutt samt fysioterapeuter. I tillegg har NHN avtaler med en rekke tredjepartsleverandører av tjenester i Helsenettet.

Norsk helsenetts aktiviteter finansieres gjennom medlemsavgift for tilknytning til helsenettet, statlige bevilgninger til drift av nasjonale tjenester og ulike øremerkede prosjekter, samt direkte tjenestekjøp. NHN har hovedkontor i Trondheim og avdelingskontor i Tromsø, Oslo og Svalbard.

Elektronisk meldingsutveksling rediger

Norsk helsenett skal bistå aktørene i forbindelse med utbredelsen av elektroniske meldinger og ha et nasjonalt ansvar for forvaltningen av slike meldinger.

Informasjonssikkerhet rediger

Norsk helsenett skal sørge for en sikker IKT-infrastruktur for elektronisk samhandling mellom aktørene i helse- og omsorgssektoren. Norsk helsenett har også ansvar for driften av HelseCERT, sektorens senter for informasjonssikkerhet.

IKT-infrastruktur og drift av nasjonale tjenester rediger

Norsk helsenett skal utvikle digitale tjenester slik som Nasjonal kjernejournal, helsenorge.no, Personlig helsearkiv, Helseadministrative registre (Adresseregisteret, Legestillingsregisteret, Helsepersonellregisteret, Register for Enheter i Spesialisthelsetjenesten), Personregisteret, Pasientreiser og medisinske kvalitetsregister. Det har også ansvaret for nasjonalt testsenter for testing av funksjonalitet i de elektroniske pasientjournalsystemene for helse- og omsorgssektoren.

Historikk rediger

22. juli 2016 ga Helse-og omsorgsdepartementet Norsk helsenett i oppdrag å etablere et administrativt tjenestesenter for IKT, anskaffelser og arkiv/dokumentforvaltning. Fra 1. januar 2017 leverer Norsk helsenett tjenester innen anskaffelser og IKT til Helsedirektoratet, Statens helsetilsyn, Folkehelseinstituttet, Direktoratet for e-helse, Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten, Norsk pasientskadeerstatning, Bioteknologirådet, Statens legemiddelverk, Statens strålevern, Helseøkonomiforvaltningen og pasient- og brukerombudet. Fra 1. juni 2018 leverer Norsk helsenett også tjenester innen arkiv og dokumentforvaltning.

1. januar 2020 ble oppgaver knyttet til helsenorge.no, kjernejournal, e-resept og grunndata overført fra Direktoratet for e-helse til NHN. Vel 200 ansatte fra direktoratet ble overført til NHN. Med de nye oppgavene skal NHN fylle rollen som nasjonal tjenesteleverandør til helsesektoren.[3]

NHN ble i 2020 kåret til årets beste statlige lærebedrift.[4]

Vurdering fra Folkehelseinstituttet rediger

I januar 2018 gikk Folkehelseinstituttets leder Camilla Stoltenberg ut med kritikk mot virkningen av Norsk helsenetts rolle i det norske helsevesenet.[5]

Referanser rediger

  1. ^ Enhetsregisteret, Wikidata Q5380556, https://www.brreg.no/ 
  2. ^ «Om oss» (norsk). Norsk Helsenett. Besøkt 14. april 2023. 
  3. ^ «EHelse.no». Arkivert fra originalen 12. november 2019. Besøkt 12. november 2019. 
  4. ^ Regjeringen.no: NHN ble i 2020 kåret til årets beste statlige lærebedrift.
  5. ^ «– Dette er byråkrati-Bent på sitt verste». www.dagsavisen.no (norsk). 29. januar 2018. Besøkt 21. desember 2018. «Instituttleder Camilla Stoltenberg har i et brev til helseminister Bent Høie (H) gjort det klart at hun mener tjenestene har blitt både dårligere og dyrere etter at Norsk Helsenett overtok.»