Åpne hovedmenyen

Norsk Helsenett

Norsk statsforetak


Norsk Helsenett
Offisielt navnNorsk Helsenett SF
Org.formstatsforetak
Org.nummer994 598 759
Bransje Health informatics
Etablert1. juli 2009
HovedkontorTrondheim
LandNorge
Styreleder Toril Bariusdotter Ressem
Adm. dir. Håkon Einar Grimstad
Antall ansatteCa. 400[1]
Nettsidehttps://www.nhn.no/

Norsk Helsenett SF (NHN) er et norsk statsforetak etablert og eid av Helse- og omsorgsdepartementet. NHNs oppdrag er å levere og videreutvikle hensiktsmessig, pålitelig og sikker nasjonal IKT-infrastruktur for effektiv samhandling mellom alle aktører i helse- og omsorgssektoren. Gjennom Helsenettet[klargjør] skal medlemmene trygt kunne kommunisere og utveksle personopplysninger og pasientinformasjon i tråd med gjeldende lover og retningslinjer.

OppdragsbrevRediger

I oppdragsbrevet fra Helse- og omsorgsdepartementet står blant annet følgende: «Norsk Helsenett SF skal bidra til forenkling, effektivisering og kvalitetssikring av elektroniske tjenester til beste for pasienter og befolkningen for øvrig. Norsk Helsenett skal kjenne brukernes og sektorens behov, og gjennom dialog sikre at aktørene i helse- og omsorgssektoren tas med i arbeidet med planlegging og drift av statsforetakets oppgaver.» I januar 2018 gikk Folkehelseinstituttets leder Camilla Stoltenberg ut med kritikk mot virkningen av Norsk Helsenetts rolle i det norske helsevesenet.[2]

Kunder og aktiviteterRediger

Kunder av Norsk Helsenett omfatter offentlig og privat spesialisthelsetjeneste, nesten alle legekontor, over 700 tannleger, alle norske kommuner, alle apotek og de fleste av landets laboratorier og røntgeninstitutt samt fysioteapeuter. I tillegg til dette har NHN avtaler med en rekke tredjepartsleverandører av tjenester i Helsenettet. Norsk Helsenetts aktiviteter finansieres gjennom medlemsavgift for tilknytning til helsenettet, statlige bevilgninger til drift av nasjonale tjenester og ulike øremerkede prosjekter, samt direkte tjenestekjøp. NHN har hovedkontor i Trondheim og avdelingskontor i Tromsø og Oslo.

Elektronisk meldingsutvekslingRediger

Norsk Helsenett skal bistå aktørene i forbindelse med utbredelsen av elektroniske meldinger og ha et nasjonalt ansvar for forvaltningen av slike meldinger.

InformasjonssikkerhetRediger

Norsk Helsenett skal sørge for en sikker IKT-infrastruktur for effektiv elektronisk samhandling mellom alle aktører i helse- og omsorgssektoren. I tillegg til dette har Norsk Helsenett ansvaret for driften av HelseCERT, sektorens kompetansesenter for informasjonssikkerhet.

IKT-infrastruktur og drift av nasjonale tjenesterRediger

Norsk Helsenett skal legge til rette for, og være en pådriver for, sikker og kostnadseffektiv samhandling gjennom å bidra i det nasjonale arbeidet med å utvikle fremtidsrettede digitale tjenester. Nasjonal kjernejournal, helsenorge.no, Personlig helsearkiv, Helseadministrative registre (Adresseregisteret, Legestillingsregisteret, Helsepersonellregisteret, Register for Enheter i Spesialisthelsetjenesten), Personregisteret, Pasientreiser og medisinske kvalitetsregister er blant tjenestene Norsk Helsenett drifter for sektoren. Norsk Helsenett har også ansvaret for nasjonalt testsenter for testing av funksjonalitet i de elektroniske pasientjournalsystemene for hele helse- og omsorgssektoren.

Tjenestesenter for helseforvaltningenRediger

22. juli 2016 ga Helse-og omsorgsdepartementet Norsk Helsenett i oppdrag å etablere et administrativt tjenestesenter for IKT, anskaffelser og arkiv/dokumentforvaltning. Fra 1.januar 2017 leverer Norsk Helsenett tjenester innen anskaffelser og IKT til Helsedirektoratet, Statens helsetilsyn, Folkehelseinstituttet, Direktoratet for e-helse, Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten, Norsk Pasientskadeerstatning, Bioteknologirådet, Statens legemiddelverk, Statens strålevern, Helseøkonomiforvaltningen og Pasient- og brukerombudet. Fra 1. juni 2018 leverer Norsk Helsenett også tjenester innen arkiv og dokumentforvaltning.

ReferanserRediger

  1. ^ «Om oss» (norsk). Norsk Helsenett. Besøkt 30. august 2019. 
  2. ^ «– Dette er byråkrati-Bent på sitt verste». www.dagsavisen.no (norsk). 29. januar 2018. Besøkt 21. desember 2018. «Instituttleder Camilla Stoltenberg har i et brev til helseminister Bent Høie (H) gjort det klart at hun mener tjenestene har blitt både dårligere og dyrere etter at Norsk Helsenett overtok.»