SIVA – Selskapet for industrivekst

Norsk statsforetak
(Omdirigert fra SIVA)
SIVA – Selskapet for industrivekst
Offisielt navnSiva – Selskapet for industrivekst SF
Org.formstatsforetak
Org.nummer966 703 032
Etablert22. desember 1992
HovedkontorTrondheim
LandNorge
Nettsidehttps://siva.no/

Siva, formelt Siva – Selskapet for industrivekst SF, er et norsk statsforetak som har til formål å tilrettelegge for utvikling av nytt næringsliv i Norge gjennom å investere i innovasjonsselskaper og næringseiendom. Siva er et statsforetak eid av Nærings- og fiskeridepartementet og er en del av det nasjonale virkemiddelapparatet for innovasjon. Selskapet ble etablert i 1968 og har kontor i Trondheim. Selskapet bygger, eier og utvikler infrastruktur for innovasjon. Siva er medeier i over 100 innovasjonsselskap i hele landet. Sivas partnernettverk gir støtte til over 3.000 norske bedrifter hvert år. Sivas heleide datterselskap Siva Eiendom Holding er hel- eller deleier i mer enn 40 eiendomsselskap.

Styret utnevnes av Nærings- og fiskeridepartementet. Konstituert styreleder er Sverre Narvesen. Selskapet har 44 ansatte.

EiendomsvirksomhetRediger

Siva er en etterspurt samarbeidspartner for utvikling av næringseiendom. Dette er ofte langvarige og komplekse prosjekt som krever omfattende samhandling og store investeringer. I disse prosjektene har Siva en rolle som tilrettelegger, partner og investor. Eiendomsvirksomheten er samlet i det heleide datterselskapet Siva Eiendom Holding AS (SEH). SEH skiller seg fra andre eiendomsselskap ved at formålet er å bidra til innovasjon og næringsutvikling, samtidig som selskapet er kommersielt og har krav til avkastning. Sivas investeringer skal alltid utløse privat kapital. SEH er hel- eller deleier i mer enn 40 eiendomsselskap.

Siva bidrar til å utvikle næringer som er nye og umodne, eller bedrifter med behov for omstilling. Selskapet har et spesielt ansvar for næringer og geografiske områder med svak tilgang på privat kapital. Hver eiendomskrone fra Siva utløser i snitt 2,2 kroner fra andre. Av disse er 1,9 kroner privat kapital.

Siva har eierskap i ca. 100 næringsbygg på om lag 60 steder i Norge. Eiendomsporteføljen utgjør 625.000 kvadratmeter.

InnovasjonsvirksomhetRediger

Sterke koblinger mellom gründere, kunnskapsmiljø og privat næringsliv har vist seg effektivt for å utvikle nytt og eksisterende næringsliv. Tilgang på mentorer, kompetanse, impulser og nettverk utenfor egen bedrift gjør det enklere å lykkes og bidrar til økt innovasjonskraft. En viktig oppgave for Siva er å identifisere og utvikle ideer til nye innovasjonsselskap i miljøer med potensial for mer innovasjon.Siva utvikler nærings- og kunnskapsmiljø og kobler disse sammen i regionale, nasjonale og internasjonale nettverk. Siva har eierskap i ca 100 innovasjonsselskap over hele landet. Siva bidrar med rådgiving, samlokalisering og nettverksbygging. De fleste selskapene er i tillegg tatt opp i Sivas utviklingsprogram for inkubasjon og næringshager. Sivas nettverk av inkubatorer og næringshager støtter over 3000 bedrifter hvert år. Siva deltar også i det nasjonale klyngeprogrammet, som er et samarbeid mellom Innovasjon Norge, Forskningsrådet og Siva.

NæringshageprogrammetRediger

En næringshage samlokaliserer utviklingsorienterte bedrifter for å fremme vekst, samarbeid og utvikling. I næringshagen får bedriftene tilgang til kompetanse, nettverk og et faglig og sosialt fellesskap. Næringshagene skaper verdi for bedriftene, lokalsamfunnet og det regionale næringslivet. Privat næringsliv skal alltid være pådrivere til prosessen rundt etablering og utvikling av en næringshage. Siva gir en basisfinansiering til næringshager som deltar i programmet. Næringshageprogrammet har i 2015 et samlet budsjett på 50 millioner kroner.

InkubasjonsprogrammetRediger

Inkubasjon er et verktøy for utvikling av nye bedrifter eller for å skape vekst i eksisterende bedrifter. I en inkubator får gründere tilgang på profesjonelle forretningsutviklere, rådgivere og investorer. Inkubatoren er også et faglig og sosialt fellesskap som gir ideer rom til å vokse. Siva gir en basisfinansiering til inkubatorer som deltar i programmet. Inkubasjonsprogrammet har i 2015 et samlet budsjett på 92 millioner kroner.

Norwegian Innovation Clusters (NIC)Rediger

Klyngeprogrammet NIC tilbyr faglig og finansiell støtte til utvikling av næringsklynger som er nasjonalt eller internasjonalt konkurransedyktige innen sitt fagområde. NIC er et samarbeid mellom Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet. Programmet blir finansiert av Nærings- og fiskeridepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Programmet har tre nivåer: Arena, Norwegian Centre of Expertise og Global Centre of Expertise.