Statsbiblioteket i Århus

Statsbiblioteket er universitetsbibliotek for Aarhus Universitet, sentralbibliotek for Danmarks folkebibliotek og utgjør sammen med Det Kongelige Bibliotek Danmarks nasjonalbibliotek. Det ble etter vedtak i Folketinget og Landstinget i 1897 åpnet i 1902 for blant annet å avlaste Det Kongelige Bibliotek.

Statsbiblioteket i Århus
Aarhus kommune
Aarhus universitet.jpg
Bibliotekstypeakademisk bibliotek, nasjonalbibliotek, open-access publisher
Etablert3. jul. 1967

Statsbiblioteket i Århus
56°10′13″N 10°11′57″Ø
Nettsidehttp://www.statsbiblioteket.dk/

Ved opprettelsen mottok biblioteket ca. 100 000 dubletter (bøker som biblioteket hadde mere enn ett eksemplar av) fra Det Kongelige Bibliotek. Her utgjorde Caspar Frederik Wegeners boksamling grunnstammen. I 2004 hadde biblioteket over 3,5 millioner bøker og tidsskrifter (hver tidsskriftstittel er kun talt én gang), som var fordelt på 109 503 hyllemeter. De samlede utgifter til driften lå på om lag over 153 millioner kr, hvilket bl.a. dekker over 233 årsverk. Driftsinntektene lå på 14,5 millioner kroner.

Biblioteket ligger i den nordlige delen av Universitetsparken, hvor dets 45 meter høye gule boktårn med magasiner er et landemerke. I parken foran biblioteket ble det i 1976 og 1984 bygget underjordiske magasiner, og i 2000 ble et medisinsk bibliotek åpnet i den tidligere fødselsklinikken i den sydlige del av universitetsparken. Frem til 1963 hadde Statsbiblioteket lokaler i bygningen som i dag huser Erhvervsarkivet.

Statsbiblioteket mottar også pliktavlevering av aviser, film- og musikkutgivelser. Pliktavleveringen av aviser henger sammen med loven om Statens Avissamling fra 1916, mens musikkutgivelser ble en del av oppgaven i 1989 ved en utvidelse av formålet med Statens Mediesamling, som ble opprettet i 1987 for å samle inn og bevare tv- og radioopptak. I 2005 blev oppgavene ytterligere utvidet, idet en ny pliktavleveringslov dels forpliktet Statsbiblioteket til å samle tv og radio, som tidligere hadde vært avtaleregulert, og dels forpliktet Statsbiblioteket og Det Kongelige Bibliotek å innhøste den danske delen av internett. Dette blir gjort ved fire årlige tverrsnittshøstinger, selektive innhøstinger av utvalgte nettsider, som avspeiler det danske samfunn her og nå og opp til tre begivenhetshøstninger per år. De innsamlede danske nettstedene lagres for ettertiden i to kopier på henholdsvis Statsbiblioteket og Det Kongelige Bibliotek.

Statsbiblioteket fungerer som hovedsentral for folkebibliotekene, dels ved å stille sine samlinger til rådighet og ved innkjøp av nye titer, som ikke finnes andre steder i Danmark, samt ved å ivareta funksjonen som Dansk Lånecenter, ved innlån av materiale fra utenlandske bibliotek.

Danske reklamefilmer er Statsbibliotekets unike samling av dansk kinoreklame fra ca. 1950–95 samt reklamefilm sendt på TV2.

Bibliotekenes nettmusikk er en ny mulighet for å låne dansk musikk via nettet. Innholdet er danske og utenlandske cd-utgivelser, som man har avtale med. Den lånte musikk er kopisperrede WMA-filer, som kan benyttes i en eller sju dager. Bibliotekenes nettmusikk er utviklet av Statsbiblioteket, men tilbys gjennom de enkelte folkebibliotek.

LitteraturRediger

  • Mellem bøger, bit og brugere : Statsbiblioteket 1977-2002. Redigert av Niels Mark, Erling Midtgaard Hanssen og Niels C. Nielsen. Århus: Statsbiblioteket, 2002. ISBN 87-7507-292-0
  • Fra Bispetoften til Bjerget. Statsbiblioteket 1902-77. Redigert av Ejgil Søholm og Karl V. Thomson. Universitetsforlaget i Aarhus, 1977. ISBN 87-504-0392-3

Eksterne lenkerRediger