Statens garantiinntekt for kunstnere

(Omdirigert fra «Statens garantiinntekt»)

Statens garantiinntekt for kunstnere var et kulturpolitisk virkemiddel i form av en garantert årlig minstelønn som den norske staten ga til norske yrkesaktive forfattere, billedkunstnere, komponister, musikere, skuespillere og andre kunstnere som gjennom år har bidratt med en kvalitetsmessig verdifull kunstnerisk innsats. Det største av disse stipendene er årlig arbeidsstipend. Stortinget vedtok 10. desember 2012 å fase ut garantiinntekten, og ingen tildeles garantiinntekt etter 2012.[1] Ordningen ble erstattet med Statens kunstnerstipend.

Historie, omfang og størrelse rediger

Den tidligere Statens kunstnerlønn, etablert i 1863, ble fra 1963 erstattet av kunstnerstipender. Nyordningen fra 1960-tallet ble revidert etter forslag i utredningen NOU 1973:2,[2] og garantiinntekt ble innført fra 1977.

Kunstnere mottar garantiinntekten inntil de opphører med virksomheten eller fyller 67 år. Statens stipend- og garantiinntektsordning blir styrt av av Forskrift om Statens stipend og garantiinntekter for kunstnere som ble fastsatt av kulturdepartementet i 1998 etter et stortingsvedtak i 1997. Størrelsen på den enkeltes garantiinntekt har blitt oppjustert hvert år i forbindelse med Stortingets budsjettbehandling og var maksimalt 168 500 kroner i 2007. I 2005 omfattet støtteordninga omfattet 635 kunstnere.

Statens garantiinntekt for kunstnere er skattepliktig etter reglene for lønnsinntekt. Ordningen med garantiinntekt må ikke forveksles med statens arbeidsstipend. Tildelingen foretas av Utvalget for statens stipend og garantiinntekter for kunstnere, på vegne av Kultur- og kirkedepartementet, og etter innstilling fra stipendkomiteer oppnevnt av kunstnerorganisasjonene.

Andre statlige kunstnerstipend rediger

I tillegg til garantinntekt bevilges det midler til en rekke statlige kunstnerstipend:

 • Arbeidsstipend for 1-5 år
 • Arbeidstipend for nyetablerte kunstnere for 1-3 år
 • Reise- eller studiestipend
 • Etableringsstipend
 • Vikarstipend
 • Materialstipend og stipend for kunstutdanning
 • Svalbardstipend
 • Stipend til eldre fortjente kunstnere

I 2005 var det 215 arbeidsstipender og 118 arbeidsstipender for yngre kunstnere. Stipendene tildeles etter søknader med henvisning til egen kunstnerisk virksomhet. Til sammen ble det bevilget om lag 177 millioner kroner, fordelt som følger:

Arbeidsstipend
 • 105 arbeidsstipend, á kr 163 500
 • 118 arbeidsstipend for yngre, nyetablerte kunstnere, á kr 163 500
Diversestipend
 • 198 reise- eller studiestipend
 • 120 materialstipend
 • 60 etableringsstipend
 • 18 etableringsstipend for skjønnlitterære forfattere og oversettere
 • 14 vikarstipend
 • 2 Svalbardstipend

I tillegg har flere kunstnerorganisasjoner egne stipendordninger.

Apparatet som fordeler statlige stipend og garantiinntekter til kunstnere, består i dag av 24 fagspesifikke stipendkomiteer som er satt sammen av representanter for kunstnerorganisasjonene. Kultur- og kirkedepartementet ønsker å erstatte disse med fem eller seks større komiteer for å forenkle strukturen og samkjøre arbeidet.

Se også rediger

Referanser rediger

 1. ^ http://www.regjeringen.no/nb/dep/kud/dok/hoeringer/hoeringsdok/2013/horing--endring-i-forskrift-om-statens-s/horingsbrev.html?id=716933 Høring – endring i Forskrift om statens stipend og garantiinntekter for kunstnere
 2. ^ NOU 1973:2 Kunstnerstipend. Oslo: Universitetsforl. 1973. ISBN 8200700496. 

Eksterne lenker rediger

Autoritetsdata