Åpne hovedmenyen

Minstelønn er en fastsatt nedre lønnsgrense som avtales eller bestemmes. Minstelønn kan lovfestes, og gjelder da for alle arbeidere i et land, eller den kan være avtalt i en tariffavtale mellom arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner, kalt tariffavtalt minstelønn.

Både lovfestet og tariffavtalt minstelønn kan gjelde for bare deler av arbeidslivet; spesielle bransjer eller regioner.

NorgeRediger

Det er ikke lovfestet minstelønn i Norge. For en arbeidstaker betyr dette at dersom han eller hun ikke er medlem av noen arbeidstakerorganisasjon er det ingen regler som regulerer lønnsnivået.

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH) har foreslått en lovfestet minstelønn i Norge, for å unngå sosial dumping.[1]

Gjennom Allmenngjøringsloven[2] har arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene anledning til å fremme krav om allmenngjøring av tarifflønn. Dette har blitt gjennomført eksempelvis i bygg- og anleggsbransjen, gjennom Forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for byggeplasser i Norge.[3] I praksis fungerer dette som en lovpålagt minstelønn, men kun for de bransjene Tariffnemda har bestemt.

Se ogsåRediger

ReferanserRediger

  1. ^ «Foreslår minstelønn». Teknisk Ukeblad. 15.11.2007. Besøkt 04.07.2008. 
  2. ^ «Allmenngjøringsloven». Lovdata. 24.11.2006. Besøkt 16.11.2011. 
  3. ^ «Forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for byggeplasser i Norge». Lovdata. 06.10.2008. Besøkt 16.11.2011.