Politihøgskolen

en norsk statlig høyskole for politietaten
(Omdirigert fra «Statens Politiskole»)

Politihøgskolen (PHS) er en statlig høyskole i Norge og er den sentrale utdanningsinstitusjonen for Politi- og lensmannsetaten. PHS er underlagt Politidirektoratet og har til oppgave å gi både grunnutdanning på bachelornivå for etatens ansatte og utdannelse på masternivå. PHS driver forsknings- og utviklingsarbeid, videreutdanningstilbud og faglig formidling innen høgskolens fagområder.

Politihøgskolen
MottoPolitihøgskolen - kunnskap for et tryggere samfunn
Grunnlagt1992
TypeHøgskole
BeliggenhetOslo, Bodø, Stavern og Kongsvinger
MedlemskapUniversitets- og høgskolerådet[1]
Org.nummer974761017
Nettstedhttps://www.politihogskolen.no/
Kart
Politihøgskolen
59°55′55″N 10°42′52″Ø

Politihøgskolen i Bodø

Skolen har tre studiesteder som tilbyr bachelorutdanningen i politifag: Oslo (Oslo), Bodø (Nordland) og Stavern (Vestfold og Telemark). I tillegg disponerer skolen kurs- og øvingssenter i både Stavern og på Kongsvinger, som en periode også var studiested med politiutdanning.

Politihøgskolen ble etablert i 1992 og fikk full høyskoleakkreditering i 2004. Dens forløper var Statens Politiskole (1920–1992).

Studietilbud

rediger

Grunnutdanning

rediger

Skolens bachelorutdanning går over tre år, gir teoretisk og praktisk kunnskap som danner grunnlag for tjeneste i politiet og utdanner generalister til alle landets politidistrikter. Første år (B1) innebærer undervisning ved Politihøgskolen, andre år (B2) er et år i praksis med veiledning ved en av Politietatens driftsenheter og tredje år (B3) er et avsluttende år på høyskolen. Studentene undervises i bl.a. politifag, idrett, samfunnsvitenskapelige fag og juridiske fag. Utdanningen er fra 2004 godkjent som bachelorgrad. Studentene bærer uniform i alle tre studieår, og i praksisåret tildeles studentene begrenset politimyndighet (begrenset til tjenestetid og politidistrikt).

Opptak til grunnutdanningen foretas av egne opptaksnemnder som plukker ut søkere etter nærmere kriterier fastsatt av Justisdepartementet. Opptaksprosessen består av fysiske tester og vurdering av personlig egnethet. Smittesituasjonen i Norge i 2020 og 2021 gjorde at de fysiske testene i opptaket til bachelorutdanningen ble erstattet av en egenerklæring i opptaket i 2020 og 2021. [2]

Masterstudium

rediger

Som første land i Skandinavia startet Politihøgskolen i 2006 et masterstudium i politivitenskap med 20 studenter i første kull. Dette er et treårig deltidsstudium som gir 120 studiepoeng. Opptakskravene er enten politihøgskole, juridisk embetseksamen eller treårig høgskoleutdanning/bachelorgrad.[3] I 2016 etablerte Politihøgskolen et nytt masterstudie, erfaringsbasert mastergrad i etterforskning med et omfang på 90 studiepoeng.[4]

Etter- og videreutdanning

rediger

PHS har faglig ansvar for etterutdanningen i Politi- og lensmannsetaten, det meste i Oslo. Kurs i regi av PHS inkluderer hundeførerkurs, kurs i bekjempelse av terrorhandlinger og grunnkurs UEH. Avdeling for etter- og videreutdanning avholder ca. 40 utdanninger i året, og emnene omfatter bl.a. etterforskning, beredskap, sivile gjøremål, forvaltning, ledelse og obligatorisk utdanning for politijurister.

Forskning

rediger

Politihøgskolen gjennomfører forskning innen fag som kriminologi, politivitenskap, rettsvitenskap, psykologi og sosiologi. Politihøgskolen har en egen forskningsavdeling, men også i de andre avdelingene utføres det forskning.

Ledelse

rediger

Justisdepartementet oppnevner styret for PHS, som skal være på 11 personer. Seks av disse skal være eksterne og samlet representere vide politifaglige og samfunnsfaglige interesser. I styret skal også studentene være representert.

I statsråd 17. desember 2010 ble Håkon Skulstad åremålsbeskikket som ny sjef for Politihøgskolen for en periode på seks år.[5] Leder for avdelingen i Bodø er Torje Stokland. Leder for avdelingen i Stavern er Siw Thokle.

Rektorer / politihøgskolesjef

rediger

Historikk

rediger

Den organiserte politiopplæringens historie startet i Kristiania-politiet i 1889. I 1920 ble Statens Politiskole opprettet som etatsskole. Utdannelsen var toårig. I 1989 bestemte regjeringen at Statens Politiskole skulle omdannes til høyskole med navnet Politihøgskolen. Det ble bestemt at politiutdannelsen skulle økes til tre år, og at Politihøgskolen skulle bli en akademisk institusjon som også drev forskning. I 1990 ble Politihøgskoleprosjektet opprettet med Rolf B. Wegner som sjef, for å forberede opprettelsen av Politihøgskolen. I 1992 ble Statens Politiskole så omdannet til Politihøgskolen. Politihøgskolen fikk full institusjonell akkreditering som høyskole 18. juni 2004 (i perioden 1992–2004 hadde høyskolen akkreditering for enkeltstudier på høyskolenivå).

Statens Politiskole og Politihøgskolen har holdt til på Majorstuen i Oslo siden starten. I 1997 ble det i tillegg etablert en avdeling i Bodø, Politihøgskolen i Bodø. Det har også blitt etablert avdelinger i Stavern og på Sæter gård i Kongsvinger. Det ble etablert bachelorutdanning for førsteårsstudenter på Kongsvinger i 2009, organisert som en underavdeling av Oslo, der studentene fullførte sin utdanning. Politiutdanningen på Kongsvinger ble nedlagt etter en reduksjon i studieplasser i 2018.

Grunnet stadig økende antall plasser og krav til etterutdanning søkte PHS i 2007 etter nye lokaler i Oslo-området.[7]

Referanser

rediger
  1. ^ web.archive.org, besøkt 29. april 2024[Hentet fra Wikidata]
  2. ^ «Fysiske tester - Politihøgskolen». www.politihogskolen.no. Besøkt 13. januar 2021. 
  3. ^ «Master in Police Science». PHS. 
  4. ^ «Master | www.phs.no». www.phs.no. Besøkt 19. november 2016. 
  5. ^ Ny rektor ved Politihøgskolen http://www.phs.no/no/Om-PHS/Nyheter-og-media/Nyheter/Ny-rektor-ved-Politihogskolen/
  6. ^ beredskapsdepartementet, Justis- og (22. mai 2017). «Ny sjef for Politihøgskolen». Regjeringen.no (norsk). Besøkt 22. mai 2017. 
  7. ^ «Fremtidig lokalisering av Politihøgskolen». Politiforum. 28. juni 2007. Arkivert fra originalen 28. september 2007. 

Eksterne lenker

rediger